söndag 20 mars 2011

Resumé från andra dagen

Hemma från Folkpartiets riksmöte. Som alltid lite trött, dansgolvet tar ut sin rätt, men fylld med inspiration från intressanta seminarier och paneldebatter. Och förstås jätteroligt att få träffa alla liberala vänner från hela landet.

Dagen började med ett intressant seminarium om integration med Jasenco Selimovic och Adam Cwejman. Jasenco började med att visa hur människor blir mest nöjda med tillvaron om de bor nära människor som är lika dem själva. Något som säger att boendesegregation kanske inte nödvändigtvis behöver vara av ondo. Det viktigaste är ett arbete. Talades om att arbetskraftsinvandring också underlättar för asylinvandrade att snabbare få jobb. Jasenco talade också om två olika slags diskriminering. En där det handlar om ren rasism och en där diskrimineringen handlar om att man diskriminerar på grund av osäkerhet inför det främmande. Men vet inte vad t ex ett intyg eller betyg innebär.

För att underlätta integrationen så måste också den som kommer till Sverige vilja komma in i samhället. Man kan inte ha “två koffertar i hallen”. Det vill säga att man hela tiden har planer på att resa till hemlandet igen. Viktigt också att alla är lika ansvariga, både infödda och de som kommer hit. Och visar ömsesidig respekt.

Jag fick också bekräftat att vårt (fp:s) förslag att stärka samarbetet mellan kommunen och det civila samhället ligger helt rätt. Likaså det som handlar om att kommunen ska bedriva lobbying för att tala om vilken betydelse det kan ha för lönsamheten i företaget genom handel med andra länder.

Igår talade Jan Björklund barn som far illa. Idag hölls ett mer utvecklande panelsamtal med bland annat Barnombudsmannen om hur många barn och unga som omhändertagits farit riktigt illa. Dessa barns önskningar är att bli behandlade som människor i stället för problem eller föremål. Barnkonventionen måste införlivas i svensk lag.

När alla andra folkpartister åker hem för att börja planera för valet 2014 så sätter vi Västra götalänningar igång med snabbkampanj inför valet till regionen som går av stapeln om åtta veckor.

Dags för fokus på regionfrågor. Sjukvård, kollektivtrafik, ungas hälsa, tillväxt och social ekonomi. Bland annat.

Inga kommentarer: