torsdag 17 mars 2011

Inlägget jag inte borde skriva

Hade tänkt sluta bloggandet om integrationsprogrammet i Borås. Borde kanske också göra det. Jag vet att man inte ska kritisera rubriker eller journalister men eftersom det fria ordet också gäller för mig så måste jag bara ibland kommentera.

Självklart vet jag att man inte kan sätta en rubrik som den jag föreslog i mitt blogginlägg om integrationsprogrammet. - “Gruppen lyssnade till kritiken och flaggar för utökat samarbete mellan ideella organisationer och kommunen.” Det var innebörden jag menade. Jag skrev “kanske borde vara”. Men en del tar det på riktigt allvar.

När Mikael Marklund i Medievärlden på fullt allvar börjar prata om pinnar i rubriken och att nattchefer och redigeringslärare skulle få spader blir jag riktigt förvånad. Rubriken var inte seriöst menad.

Kan väl infoga att jag aldrig skickar med rubriker på mina debattartiklar. Det överlåter jag åt andra som kan det.

Det som dock förvånar mig mest är när BT:s chefredaktör inte tar till sig fakta som jag presenterar i mina blogginlägg. Inte bryr sig om att försöka ta till sig de förklaringar som finns kring framtagandet av programmet. Varför det kan saknas en del punkter som finns i andra program och varför inte allt finns med i den handlingsplan som ska genomföras det kommande året. Allt kan inte göras på en gång.

I sitt blogginlägg hänvisar han bland annat att rubriksättningen är motiverad på grund av kritik från Röda Korset. Jag har läst hela remissvaret från Röda korset om och om igen. Hittar inte ett enda negativt ord. I stället kan man läsa:

“De utvecklingsområden som presenteras visar på hög ambitionsnivå.
Samarbete och dialog med frivilligorganisationer skulle här kunna läggas till som ytterligare ett utvecklingsområde.”

Det sistnämnda är precis det vi gjort efter remissrundan.

De övriga två som nämns i chefredaktörens blogg har lämnat en del synpunkter men tycker också att programmet är bra på det stora hela.

Med något undantag är alla som svarat på remissen mycket positiva. Varför kan då inte detta framgå av rubriken? För säkerhets skull låter jag bli att skriva förslag.

Och så är det så att programmet handlar om Vad som ska göras inte Hur. Politiker ska tala om Vad och inte Hur.

Nu sätter jag punkt i alla fall för idag.

PS. Tack Sven Martinger för stöd.

PS.PS Jag tror läsarna vill ha positiva rubriker.

Inga kommentarer: