onsdag 16 mars 2011

(S) har också varit med. Varför kritisera?

Undrar varför alltid rubriksättare måste hämta rubrikerna från det som är negativt (som dessutom är förbispelat) i stället för att tala om det positiva. Blir lite sur. Men ännu surare blir jag på Lena Palmén. Socialdemokratiskt kommunalråd som går ut och säger att det program för integration, som en grupp med åtta deltagare från åtta partier, tagit fram, är urvattnat, vilket senare också blivit en av rubrikerna i BT. Hennes egen partikamrat har varit med i gruppen och alla politiska partier har fått förslaget på remiss. Socialdemokraterna svarade inte.

I remissrundan hade man också möjlighet att påverka förslaget. Ytterligare ett tillfälle fanns när det slutliga programmet som nu ligger på kommunstyrelsens bord fastställdes i gruppen den 22 oktober.

Programmet är gjort efter den modell som Borås stad har beslutat att ha på all skriftlig dokumentation. Det vill säga – programmet består av en del, program, som är mer visionärt och talar om det man vill nå på sikt och en del som är en konkret handlingsplan. Handlingsplanen ska bara gälla för det närmaste året och är tänkt att kompletteras vartefter man kan bocka av de olika aktiviteterna. Alla aktiviteter kan inte göras på en gång. Vi försökte prioritera dem som vi alla var överens om var viktigast. I programmet finns inte heller med aktiviteter som finns i andra program. Lite av en programmakares dilemma.

De ideella organisationerna, som till exempel kyrkan, inbjöds till en träff där gruppen förklarade hur vi tänkt och varför. Tyvärr hade kyrkan redan skickat in sitt svar innan detta möte.

Som framgår av handlingsplanen kommer också ett samarbete att utvecklas mellan de ideella organisationerna och kommunen. Detta bland annat efter kritiken från de ideella organisationerna. Dessutom finns det överenskommelser tecknade om liknande samarbete på riksnivå.

Rubriken för artikeln kanske i stället borde varit. “Gruppen lyssnade till kritiken och flaggar för utökat samarbete mellan ideella organisationer och kommunen.”

Tyvärr finns inte artikeln på nätet men här finns förslag till programmet och remissvaren (som för övrigt var i stort sett positiva).

Jag tycker att de punkter som vi har till handlingsplan inte tyder på ett urvattnat program.

  • sprida kunskap i näringslivet om värdet av att anställa personer med utländsk bakgrund
  • utarbeta samarbete med ideella organisationer
  • anställa mångfaldsinformatörer
  • utreda möjligheter för att rehabilitera trauman

Från början hade vi en del mer. Till exempel samordning av integrationen. Det är redan fixat genom omorganisationen.

Som jag också säger till BT så var vår uppgift att ta fram vad som ska göras. Inte hur. Åtminstone inte då.

Efterkommentar: Självklart vet jag att man inte kan ha en så lång rubrik. Det var innebörden jag menade. Tilläggas bör att det var bara någon som hade kritiska synpunkter till förslaget varav en del har vävts in i det slutliga förslaget.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Och om man inte kan ha så lång rubrik - hur skulle du då formulerat en tillräckligt kort rubrik?
/undrar en ödmjuk rubriksättare

Anne-Marie Ekström sa...

Jag har skrivit i senare blogginlägg att jag är en dålig rubriksättare. När jag skriver debattartiklar överlåter jag åt dem som kan det att sätta rubriker. Hittills har jag varit nöjd. I detta fallet var jag mest irriterad över att rubrikerna var så negativa. Artikeln däremot var mer nyanserad. Och att det inte kom fram tydligare att just när det handlar om de ideella organisationerna så hade vi tagit till oss kritiken. Fast om sanningen ska fram så hade jag ett förslag om samverkan redan innan. Men om man nu ändå ska lyfta att det fanns kritik. (De allra flesta var som sagt positiva.)så kan ju en idé vara Kritik resulterar i samverkan. Men som sagt jag är ingen proffsrubriksättare. Men när jag fick frågan.