torsdag 17 mars 2011

Små och stora problem

Det är förfärliga rapporter som kablas ut från Japan. Situationen blir bara värre och värre. Flodvågor och skalv och strålning. De kunde väl i alla fall sluppit snön. Ska tänka på det när snön faller i kväll. Även om jag måste ut och skotta. Jag har ett varmt hus att krypa in i efter en förmodad trevlig mästarmiddag i kväll.

Och irritationen över gårdagens rubriker och kommentarer kring integrationsprogrammet är överkomliga problem. Jag har dessutom tittat igenom remissvaren och i princip alla är positiva men en del har egna kompletterande förslag. Förslag som i en del fall mer hör hemma i “Hur” man gör arbetet. Några synpunkter har lagts in i programmet. Men det viktiga är att arbetet fortsätter. En bra grund att börja med har lagts genom vårt arbete. Flera konkreta förslag för Arbetslivsenheten att ta tag i.

Både att göra lobbyarbete i näringslivet för att påtala hur viktigt och värdefullt det kan vara att anställa personer med utländsk bakgrund och att hitta samverkansformer med de ideella organisationerna. Det sistnämnda är efterlängtat bland föreningar och andra organisationer. Förslaget är ett resultat av synpunkterna från just de ideella organisationerna. Förmodar att inte sista ordet är sagt i denna fråga. På måndag ska den tas i Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Mätbara mål är inte så lätt att ställa upp vilket varit en del av kritiken. (BT) Självklart är ett mål hur snabbt en person som kommer hit blir självförsörjande. Men det målet är inget som Borås stad kan påverka. Numera är det Arbetsförmedlingen som har det ansvaret.

Det finns också förslag i programmet på att man ska utveckla metoder för att mäta olika saker. Hur introduktionsbidraget används och hur språkutbildning och introduktion fungerar.

Jag tror att det är värdefullt att utreda metoder för att mäta olika mål. Det har inte varit gruppens uppdrag. Och vi har också varit åtta olika partier med olika viljor och ändå fått ihop ett gemensamt program med många konkreta förslag. Om varje parti gjort sitt eget kanske det hade blivit tuffare förslag men nu var inte förutsättningarna sådana.

Få ihop åtta olika partipolitiska viljor var inget lätt jobb. Kanske därför jag reagerar så starkt.

Nu mot styrelsemöte med Coompanion.

Inga kommentarer: