torsdag 3 juni 2010

Gör barnkonventionen till svensk lag

Jag trodde det var varmare ute. Men har jag tänkt att sitta ute och skriva så får jag väl göra det. I kväll har jag och några andra från majoriteten i Borås varit pratat politik inför några ungdomar som inte alltid har det så lätt med tillvaron. Det är viktigt att också möta dessa ungdomar och berätta vad det innebär att vara med och påverka. Och att alla har möjlighet att påverka på sitt sätt.

Det är över huvudtaget viktigt att ungdomar tidigt får möjlighet att vara med och påverka. Det är ju de som är unga idag som ska ta över en gång. Lika viktigt som det är att ge de som en gång byggt upp samhället en meningsfull och innehållsrik ålderdom, lika viktigt är det att se till att de unga får komma till tals. I Borås finns ett aktivt ungdomsråd med Andreas Cerny i spetsen. Ungdomsrådet är remissinstans i alla frågor som gäller barn och ungdomar. Om något missas så får minsann ansvarig höra det.

Sverige har skrivit under barnkonventionen men den är ännu inte svensk lag. Det vill Folkpartiet liberalerna ändra på. Vid landsmötet i höstas togs beslutet och I en artikel i Aftonbladet skriver Erik Ullenhag, fp:s partisekreterare m fl om vikten av detta. Artikeln skriven ur det perspektivet att många barn far oerhört illa t ex på olika institutioner. Det är viktigt att poängtera att barnkonventionen också gäller de barn som inte alltid uppför sig som samhället förväntar sig. Något att tänka på för sd som vill införa fotboja från 12 år. Och den gäller också flyktingbarn som befinner sig i Sverige eller någon annanstans.

Även om barnkonventionen inte är lag ännu förväntas ändå kommuner följa den. Med olika bra resultat. Ett sätt att sätta mer fokus på att se till att barnkonventionen följs är att inrätta en lokal Barnombudsman. Som bevakar barnfrågor i beslut som fattas av kommunen.

Barn och unga är det viktigaste vi har. De måste vi vara rädda om.

Inga kommentarer: