onsdag 25 maj 2011

Början och slut

Redan mitt i veckan. Regionen har fått en nygammal regering. Ska bli intressant hur det kommer att fungera. Med den arrogans som jag förstått man bemötte Folkpartiet så har det nya styret ett tufft jobb att skapa samförstånd över blockgränserna. Valrörelsen var onekligen ganska smutsig. Minns kvinnan som talade om för mig att hon skulle förlora jobbet om alliansen fick ta över styret. Hon jobbade inom affisch3vården. Undrar just vem som sagt att det skulle bli så. Affischerna som handlade om vård efter behov eller plånbok var inte heller särskilt sakliga. Skrämselpropaganda. Sannolikheten att FP skulle gå med på samregerande var nog inte så stor. Men folkpartister är belevade människor och säger inte nej om man blir inbjuden till samtal för att lyssna på vad motparten har att säga. Återstår att se vad som händer med valfrihet i vården och om det blir någon enhetstaxa. BT:s ledare idag säger ungefär detsamma. 

Beklagligt att SD får en vågmästarroll även i regionen. Även om SD försöker ha en politisk agenda i flera frågor så är syftet i sista ändan att misstänkliggöra invandrare oavsett vad frågan handlar om.

I morgon är det dags för Årsbokslut i kommunfullmäktige. Kommer förmodligen inte att gå upp i debatten så jag passar på att skriva lite om den nu i stället. Lite märklig situation egentligen. Det är den nya majoriteten med de rödgröna som lägger fram ett årsbokslut som handlar om förra året när det var en annan majoritet i kommunen.

Några nedslag kring de frågor som jag själv är engagerad i. För det första noterar jag med tillfredsställelse att Coompanion Sjuhärad är omnämnt i årsbokslutet. Borås stad är liksom övriga kommuner i Sjuhärad medlem i Coompanion.

Borås stad har tagit fram olika mål som ska uppnås. Måluppfyllelsen varierar. Beklagligt är att skolan inte når målet för antal godkända i alla ämnen i nian eller uppnått målen i de nationella proven. Glädjande är att Brämhults kommundel, där jag var med i nämnden förra mandatperioden, har förbättrat resultatet jämfört med 2009. Jag vet att man jobbat hårt med ferieskolor och annat för att åstadkomma förbättringar. Annat är till exempel utbildning för lärare i flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Under området integration finns ett mål, Andel flyktingar som inte har ekonomiskt bistånd 18 månader efter ankomst. Detta mål kommer att försvinna eftersom ansvaret för flyktingarnas försörjning fom december 2010 ligger hos Arbetsförmedlingen. 2010 har 77% av de nyanlända inte ekonomiskt bistånd efter 18 månader. Självklart hade det varit bättre med 100 % men resultatet är bättre än tidigare år och bättre än det mål man satt upp på 70%.

Det finns mycket mer att kommentera men jag slutar för den här gången. Den som vill läsa hela årsbokslutet hittar det här.

1 kommentar:

Alexander Dahlén sa...

Du skriver ofta att Sd försöker misstänkliggöra invandrare. Vad betyder det rent konkret?