onsdag 11 maj 2011

Några dagar kvar till valet

Bara fem dagar kvar till vi ska välja vilka som ska företräda oss alla i regionfullmäktige.

De till vänster håller envist fast vid att om allianspartierna kommer till makten så kommer man bli tvungen att betala ur egen ficka för att få vård. Nonsens. Alla är för en offentligt finansierad vård. Men vem som driver den är en helt annan fråga. Att det finns andra utförare än det offentliga medför fler arbetsgivare för den som jobbar inom vården. Det innebär också fler möjligheter att starta företag inom vårdbranschen.

Som jag skrivit tidigare vore det förödande om Vänsterpartiet får genomföra sina vallöften att stänga de privata vårdcentraler som öppnats när det fria vårdvalet genomfördes. Ett vårdval som gav makten till medborgarna att själva välja vem de vill ska ta hand om dem när de blir sjuka. Ett vårdval som skapar konkurrens och därmed tvingar fram service och bra vård.

Det fria vårdvalet måste finnas kvar och gärna utökas till andra områden, till exempel mödravård. Regionen måste också stimulera ökat företagande till exempel inom turistbranschen. Där finns en enorm potential. Det måste vara enklare att resa kollektiv. Och prisvärt men det måste finnas skillnader i vad det kostar. Det måste kosta mer att åka mellan Borås och Göteborg än mellan Hässleholmen och Södra Torget.

Just idag fick jag visserligen åka gratis mellan Borås och Göteborg. Kontoladdningssystemet funkade inte. Men jag tror inte att det är något som skulle hålla i längden. Antingen måste skatten höjas eller också måste pengarna tas från annat håll, läs sjukvården.

Nu anländer tåget snart Göteborg. Förhoppningsvis i rätt tid. Ser bra ut just nu. Kurs hela dagen så idag blir det förmodligen inget “brevlådetramp”.

Även om jag tycker att det är roligt med valrörelse så ska det bli skönt när den är över. Egentligen borde vi vara ute oftare mellan valrörelserna och träffa väljarna. Det är kul att prata politik.

Inga kommentarer: