måndag 2 maj 2011

Fokusera på frågor i stället för valdeltagande

Samma sak som inför EU-valet. I stället för att diskutera sakfrågor handlar huvudnyheterna på media om hur lågt valdeltagande man tror det kommer att bli vid omvalet den 15 maj till Västra Götalandsregionen. I stället för att uppmana folk att gå och rösta. Och tala om att faktiskt en enda röst kan avgöra. Att varje röst är viktig visar inte minst just det faktum att vi  måste rösta på nytt. (BT, Radio Sjuhärad, Västnytt)

Regionvalet är även vid de allmänna valen det bortglömda valet. Som någon kommenterade på TV i morse. Man vet att det handlar om sjukvård men man vet inte vad skillnaden är mellan partierna.

Desto mer angeläget att sakfrågorna diskuteras. Nu när det finns utrymme att diskutera dessa. Sedan finns det alltid ett lätt val om man inte kan alla detaljer. Valfrihet för individen i stället för mer styrning av politiker. Självklart ska det vara en offentlig finansierad vård. Även om vänstersidan försöker påstå att alliansen vill det motsatta.

Den största delen av regionens budget går till sjukvård. Men det finns också andra frågor som regionen ansvarar för och som är viktiga att diskutera. Det handlar om kollektivtrafik. Det handlar om tillväxt. Det handlar om vägar och järnvägar.

Det skulle vara intressant att få en genomlysning av de rödgrönas affisch2förslag till enhetstaxa. Om jag har fattat det rätt ska det kosta lika mycket att åka mellan Göteborg och Borås som att åka mellan Hässleholmen och Södra torget. Visst måste det bli enklare att åka kollektivt. Men vem ska stå för ökade kostnader. Jag tror de som åker lite längre är beredda att betala lite mer. Det viktiga är att det är enkelt att betala och att tåg eller buss kommer fram i tid. Men som sagt en djupdykning i förslaget vore intressant.

Nu ska jag ägna resten av dagen åt besök från riksdagen, Hans Backman (FP) och ledamot av Arbetsmarknadsutskottet. Med fokus på socialt företagande.

Inga kommentarer: