tisdag 17 maj 2011

Det mer normala livet tar vid

Fixar till det som missats under valrörelsen. Mejl som inte blivit besvarade och en del annat. Maskrosorna på framsidan är borta. Men det finns en hel del kvar att göra i trädgården. Excel-kalkylerandet har kommit igång. Spelat tennis har jag också hunnit göra. Eftersom jag brukar göra det på söndagskvällarna trodde jag det var söndag när jag kom hem. Men så är det ju inte.tennisgrejer

Efter två dagar med hemmajobb så blir det att ge sig ut i verkligheten igen. I morgon har Coompanion en inspirationsdag för att locka till sig deltagare i projektet Kompanjonen som är ett EU-projekt med syfte att få långtidsarbetslösa att starta sociala företag.

Jag har skrivit tidigare om sociala företag. Men här kommer en definition som Tillväxtverket tagit fram och som återfinns på Sofisams hemsida.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Som synes handlar det om riktiga företag men som i början behöver stöttning på olika sätt.

Personer från hela Sjuhärad är inbjudna och fullmäktigesalen i Borås kommer nog att fyllas. Ska bli intressant att se vilket intresse det finns. I höst kommer att anordnas ett informationsseminarium för andra intressenter som politiker och tjänstemän för att berätta vad socialt företagande är. Även om socialt företagande är på mångas läppar, även regeringens, så är det fortfarande ett luddigt begrepp. Men det klarnar så småningom.

På torsdag är ännu ett spännande möte planerat, lunchmöte. Om jag nu kommer med. Konstaterade att i förra veckans röra anmälde jag mig till fel person. Det handlar om en man som ska berätta om hur somalier lyckats i Minnesota genom att till exempel starta företag. Är ett seminarium också dagen efter.

Sedan pågår också räkningen av personröster i regionvalet. Ska bli väldigt spännande att se hur det slutar. Även om jag själv gjort en liten kampanj och delat ur visitkort så förväntar jag mig inte några mängder av kryss. Spännande är också hur styret kommer att se ut.

Nu dags för sängen.

Inga kommentarer: