lördag 15 augusti 2009

Individuellt ansvar

Det börjar kännas att sommaren närmar sig slutet. Den politiska aktiviteten som varit lite sovande under sommaren, åtminstone sedan Almedalsveckan, börjar nu vakna på nytt. Idag har Mona Sahlin hållit sitt sommartal. Som verkar ha handlat mycket om jämställdhet eller rättare sagt mer styrning från samhället än egen valfrihet. (SvD, DN)

Jämställdhet är viktigt. Både när det gäller löner och ekonomisk makt. När det gäller ekonomisk makt så handlar det om styrelseplatser i de stora bolagen. Jag tror dock varken på kvoteringar till bolagsstyrelser eller på lagstiftning om rätt till heltidsarbete. Som kvinna vill jag inte kvoteras in bara för att jag är kvinna utan jag vill ha en plats för att jag har kompetensen som behövs. Sedan tror jag att det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelser. Idag är det rätt jämställt inom den politiska makten, även om det finns en hel del att göra där också, men den ekonomiska makten är i rätt stor utsträckning "ockuperad" av männen. Men jag tror mer på utbildning och stöttning än på kvotering.

Det som jag jobbar med inom QVIM projektet att få fler kvinnor att utveckla sina företag respektive starta nya företag är en grund för att också få in fler kvinnor i de större bolagsstyrelserna. Regeringen har också startat en styrelseutbildning.

Sedan vill Sahlin ha en kvoterad föräldraförsäkring. Viss behövs det att fler män tar sitt ansvar men jag tror inte heller i det fallet på tvång och kvotering. Morötter som t ex jämställdhetsbonus tror jag är bättre. Varje familj måste få en möjlighet att se till vad som passar den bäst. Familjerna ser väldigt olika ut. Det finns barnfamiljer där föräldrarna studerar. Det finns familjer där den ena kanske har eget företag som man inte kan låta vara under en längre tid. Och det kan lika gärna vara kvinnan som är företagare.

Ett annat förslag är tydligen att alla ska ha rätt till heltid. Visst är det viktigt att en utsatt grupp som till exempel ensamstående mammor får bättre villkor. Men det känns som om sossarna har glömt bort att det är de privata företagen, många småföretag, som står för tillväxten i Sverige och att dessa inte behöver ha fler regler och begräsningar. Det är tvärtom viktigt att företagare och företagande får enklare regler, och lagar för anställning hör väl inte hemma i den svenska modellen där arbetsgivare och fack kommer överens. Stödet till ensamstående föräldrar ska inte företagen stå för utan det är en angelägenhet för hela samhället.

Sedan kan jag erkänna att jag är kluven till ett annat förslag som Sahlin framför i sitt tal. Att samhället ska ge ett större underhållsstöd. Att jag känner mig kluven är att jag anser att barn inte ska betala för att deras föräldrar inte kommer överens. Men det känns också i allra högsta grad orättvist att andra ska betala för andras barn när en förälder vägrar att betala.

Som liberal anser jag att man själv ska få bestämma över sitt liv. Ibland måste man få stöttning och hjälp för att kunna klara av det. Det är det som kännetecknar socialliberalism. Men grunden är att samhället ska överlåta till individen och den enskilde att själv ta ansvar.

Jag vill kämpa för jämställdhet och jag kan erkänna att jag ibland tycker att det tar lite väl lång tid men jag tror ändå att det är frivillighet och attitydförändring som ger de bästa förutsättningarna för jämställdhet. Tvång är aldrig positivt.

1 kommentar:

Eddie Willers sa...

Fint skrivet, håller med stora delar.
Dock, när du säger dig stå för socialliberalism istället för riktig liberalism så tillåter du viss tvång. Hur går detta ihop med din sista mening?. Beror inte motsägelsen på att du egentligen inser att friheten från tvång inte är kompromissbar eftersom du då direkt hamnar i utilitarism där rättvisa och jämlikhet aldrig kan uppnås eftersom alla inte behandlas lika av staten. Där individen alltid kommer utsättas för aktivt våld från staten. Varför skall majoriteten godtyckligt alltid ha rätt att utföra våld mot minoriteten?
Som stödjare av socialliberalism tycker jag att man skall ha ett bra svar på detta.

MVH