måndag 17 augusti 2009

Inför 30 km utanför alla skolor i Borås

Den här veckan kommer polisen att ha extra koll på fortkörare utanför skolor. Det kan läsas i BT till exempel. I de flesta fall är det hastighetsbegränsning till 30 km i timmen vid skolor. Enligt en trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket minskar risken för allvarligare skador betydligt när någon blir påkörd vid den hastigheten. Risken att köra på någon minskar ju också vid en lägre hastighet. Det är vällovligt att polisen koncentrerar sin övervakning till just utanför skolor när nu det tydligen ska vara skärpta kontroller inom hela EU. Många saktar inte ner när de passerar en skola.

När man påpekar hur viktigt det är att hålla 30 km i timmen när man passerar en skola är det oerhört förvånande att man inte har kunnat få till åtminstone en skylt med hastighetsbegränsning till 30 km utanför Fjärdingskolan och Bodaskolan på Hässleholmen. Båda skolorna ligger nära en hårt trafikerad väg. Vet inte om det ska vara något visst antal meter till vägen för att det ska bli hastighetsbegränsning. Att det finns tunnlar under vägen är inget försvar. Inom parentes kan sägas att de som ska till busshållplatsen inte använder tunneln vid Fjärdingskolan utan går rakt över vägen, i mörker och dimma. Kommundelsnämnden har framfört att vi vill ha hastighetsbegränsning men hittills har lite hänt.

I höst ska en vägbana stängas av på riksväg 40 innan Hultamotet. Risken finns att de som normalt tar riksväg 40 kommer att ta vägen över Hässleholmen i stället med än mer intensiv trafik. Hoppas bara inte att jag blir den som först kör på ett barn eller någon annan fotgängare utanför Fjärdingskolan.

Nu måste det till hastighetsbegränsning. Fast inga gupp eller stopp vid busshållplats. Hellre "slalomväg" Det vill säga hinder på båda sidor men inte mitt emot varandra.

Inga kommentarer: