söndag 23 augusti 2009

Samverkan minskar antalet läkemedel för dementa

För något år sedan blev det stora rubriker i riksmedia om hur man drogade äldre dementa med en mängd läkemedel så dessa blev apatiska och slöa. Jag ställde då frågan till ansvariga tjänstemän i min kommundel hur det såg ut i Brämhult. Dessa tog omedelbart till sig frågan och började agera. Vi fick en utmärkt redogörelse på nämnden både om hur det såg ut och vad man skulle kunna göra. Dessutom fick vi en bra genomgång av demens över huvud taget av en demenssjuksköterska.

Nämnden gav tjänstemännen ett uppdrag i form av ett projekt att se över läkemedelsanvändningen på demensboenden.

Man har jobbat med utbildning av personal och dessutom jobbat över de professionella gränserna när det har gällt att sätta till läkemedel. Det vill säga både dag- och nattpersonal när det gäller omvårdnad och läkare och sjuksköterska.

Efter ett halvår har läkemedelsanvändningen minskat markant och de dementa har fått en högre livskvalitet.

Vid nästa möte i nämnden ska vi fatta beslut att detta ska få fortsätta på de avdelningar där det provats samt att det ska införas även på övriga boenden.

Förhoppningsvis borde det väl också införas på övriga demensboenden i Borås. Om något både ger högre livskvalitet för de äldre och dessutom sparar pengar genom lägre läkemedelskostnader så finns det väl ingen tvekan.

Rapporten finns att läsas här.

Inga kommentarer: