måndag 24 augusti 2009

Debattera politiken i stället för att debattera opinionssiffror

Jag har lite svårt att förstå att det ges så mycket utrymme i media för att debattera om de etablerade partierna ska samarbeta med sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen vid nästa års val. (SvD) Det är en hypotetisk fråga. Vi vet inte hur det kommer att se ut efter valet . Det vore mer angeläget att lägga tid på att debattera sverigedemokraternas politik på ett seriöst sätt. Det vill säga slå hål på de åsikter de har och den politik de vill föra. Visa på att de argument de framför inte håller. Med sakfakta. Analysera hur de tolkar statistik till exempel. Kolla om siffrorna de använder är färska eller flera år gamla och beror på en extraordinär händelse.

Det kanske vore på sin plats att inför kyrkovalet debattera deras kyrkopolitiska program som luktar unket och gammaldags och en dröm om att gå tillbaka till 1800-talet. Moralpredikan om trohet blandat med detaljerade förbud att gömma flyktingar i kyrkorum. Värnandet om att gamla ska få besök av diakoner, ett bra förslag om de gamla vill ha besök av någon som tillhör kyrkan, blandas med ren främlingsfientlighet och islamofobi.

För vad är detta citat annat än främlingsfientlighet.

"Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta."

Ett annat citat

"Svenska kyrkans ställningstaganden har en tydlig förankring i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen."

Har sd glömt historien om den barmhärtige samariten och "vad ni gjort mot dessa mina minsta har ni ock gjort mot mig". För det är det det det bland annat handlar om när man tar emot flyktingar. Och i yttersta nödfall gömmer dessa. Det hänger inte ihop att skriva att man ska ha en tydlig förankring i bibeln och sedan utelämna de avsnitt som inte passar in.

Det är dags att börja diskutera innehåll i politiken i stället för att debattera opinionssiffror och vem som ska jobba med vem efter valet. Genom att spräcka hål på "trollet" så blir frågan inte aktuell.

Återkommer i ärendet. (Ursäkta de olika teckensnitten.)

2 kommentarer:

Martin sa...

SD pratar of om brottsligheten i samband med invandringen. Kan inte du redovisa hur det egentligen står till?

Hur många av de som sitter i svenska fängelser är invandrare, med eller utan svenskt medborgarskap?

För att klargöra var du står skulle det vara skönt om du även kunde svara på?

Hur mycket tror du invandringen kostar Svenska staten per år?

Det finns i princip en oändlig pol av människor som vill flytta till rikare länder som Sverige. Hur många tycker du ungefär det är rimligt att ta in varje år? 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000?

Om siffran är mindre än några hundra tusen, vad ger oss rätten att begränsa antalet personer som flyttar till vårat land varje år?

Tycker du att invandrarnas kompetens och kultur skall spela någon roll om de ska få bli medborgare i Sverige eller inte?

Anonym sa...

De politiska partierna sammarbetar redan med SD. Det är främst S som drivit detta men även övriga partier. Genom att tillsamans konservera ett partipolitiskt valsystem i kyrkan har man hållt dörren öppen för SD. Vidare har man hjälpt dem genom att införa direkta val till kyrkans högsta ledning, de behöver altså inte engagera sig lokalt, behöver inte ta vägen via kyrkkaffedisken för att få inflytande. Av de politiska partierna är det ju inte bara SD som vill slippa gå i kyrkan för att få makt.

För att motverka SD krävs det att man röstar på ett icke-partipolitiskt alternativ i kyrkovalet som Frimodig kyrka eller posk