torsdag 16 juli 2009

Vad är en mänsklig rättighet

När jag i stället för att städa skåp blir sittande framför datorn och surfar runt lite bland tidningarnas artiklar hittar jag några som jag bara känner att jag måste kommentera på något sätt. Händelser som sätter igång tankarna.

Först till Visby. En stad som jag lärt mig tycka mycket om de gånger jag varit där under Almedalsveckorna. Inte bara för det som händer just då utan själva staden och dess atmosfär. Som vittnar om en historia. Visst kan nattlivet vara livat under Almedalsveckan men så vitt jag vet slutar det inte med bråk och förstörelse. Det behövs inte tillkallas extra poliser för det i alla fall. Att det var många poliser där i år har att göra med andra saker.

I dagens tidning kan vi läsa att den så kallade "Stockholmsveckan" när tydligen kroglivet flyttar från Stockholm till Visby för att supa och röja, äger rum just nu. Och det verkar som om festandet just går ut på att ställa till skada. Misshandel och rån följer i spåren. Visst har ungdomar i alla tider festat. Och visst har säkert ett och annat slagsmål förekommit men inte så till den grad att det behövs extra poliser. Jag undrar var föräldrarna finns och det egna ansvaret för sitt liv. När veckan är över åker ungdomarna tydligen någon annan stans.

Så till motsatsen. I Litauen har man infört en morallag som förbjuder att positiv information sprids till barn och unga om till exempel homo- eller bisexualitet, polygami, flera typer av våld, spel och dobbel, hypnos samt dåliga vanor vad gäller mat, hygien och motion. (SvD) Undrar förresten om det också är förbud mot positiv information om alkohol.

Verkligen ett steg tillbaka mot censur och strypande av yttrandefriheten. Litauen har skrivit på Europakonventionen om mänskliga rättigheter vilket de bryter emot när man inte fritt får ta emot information. Amnesty påtalar att det riskerar att de mest utsatta barnen blir hårdast drabbade och isolerade när man inte får information. Visst är det viktigt att informera om hur man äter rätt och sköter sin egen hälsa men i detta fall blir det motsatsen och censur av det fria ordet.

När det gäller homosexuella så har många av de forna öststaterna en mycket negativ attityd. För mig är det fullständigt obegripligt att andra ska ha synpunkter på vem man älskar. Det måste väl vara vars och ens ensak.

Både när det gäller yttrandefrihet och tolerans måste de EU-länder som värnar detta ta ett stort ansvar för att få med övriga länder så att alla medborgare i EU:s länder har samma mänskliga rättigheter. Som liberal är detta en mycket viktig fråga för mig.

Så till det tredje.

Idag träffas EU:s migrationsministrar för att diskutera en gemensam asyl och flyktingpolitik.(DN) Det blir ingen lätt historia för länderna är djupt splittrade. (DN). Jag anser att det behövs gemensamma regler för mottagning och prövning men hur man ska få länder som Italien och Grekland att acceptera humana regler för detta är en gåta. Jag kan visst förstå att Italien och Grekland får ta emot många som kommer i båtar över Medelhavet. Och att det kan vara ett problem. Men man får aldrig glömma att det är människor det handlar om. Och att man ska behandla dessa på ett humant och värdigt sätt. Även dessa människor har mänskliga rättigheter. Kan EU enas om regler om mottagande som är värdiga ett demokratiskt land så har man nått långt.

Sedan finns det en hel del kvar att önska när det gäller både mottagande och rättssäkerhet i den svenska asyl- och flyktingpolitiken men det tar jag upp vid ett annat tillfälle. Jag håller dock inte med dem som tycker att EU inte ska ha en gemensam flyktingpolitik. Det måste ju vara bättre att jobba för att fler länder tar emot flyktingar. Under värdiga former.

På något sätt hänger de här tre olika händelserna ihop. Det handlar om mänskliga rättigheter. Är det en mänsklig rättighet att få supa loss och förstöra? Inte är det det. Jag skulle önska att barn och ungdomar kunde inse vilken förmån vi har som bor och lever i ett fritt land. Där du har rätt att tycka och säga vad du vill så länge som det inte leder till handlingar som skadar någon. Och där du själv får göra val i livet. Du får själv välja vem du vill älska. Även om det skulle råka vara en person av samma kön som du själv. Du får resa vart du vill (nästan i alla fall) utan att behöva färdas med risk för livet i en båt över Medelhavet. Ingen behöver vara utan mat för dagen. Och du får äta mat som är onyttig. (Även om det kanske är bra att äta nyttig mat ibland). Men du tar eget ansvar och väljer själv. Det är rättigheter vi måste vara rädda om. Missbrukar vi rättigheter leder det ofta till förbud.

Inga kommentarer: