torsdag 16 juli 2009

Minskat nyföretagande – en utmaning

Inför valet till Europaparlamentet var jag på ett seminarium i Bryssel tillsammans med liberaler från andra EU-länder. I sig berikande och intressant att få träffa personer från andra delar av Europa som delar samma värderingar som jag. Men inte bara samma värderingar utan också samma uppfattningar om hur problem ska lösas. En uppfattning som var gemensam var att den ekonomiska krisens lösning ligger i företagandet i de små och medelstora företagen. Något som gladde mig eftersom jag ju jobbar som projektledare med att stimulera och inspirera kvinnors företagande.

Idag kommer siffror som visar att nyföretagandet i Sverige minskar med 16 % första halvåret i år jämfört med första halvåret i fjol. (DN)Det är oroväckande när vi nu behöver fler nya företag. Sverige behöver öka nyföretagandet för att inte vara på samma nivå som andra EU-länder. Fast Nyföretagarcenter har mer besök än någonsin vilket indikerar att många är intresserade men inte vågar ta steget att bli sin egen.

Precis som också framgår av artikeln i DN så är det viktigt att landsting och kommuner vågar lämna ifrån sig utförandet av vård och omsorg. Självklart inte den finansiella biten. Vård och omsorg ska finansieras av det gemensamman. Men det behöver inte alltid vara det gemensamma som ska utföra det utan att de som kanske idag jobbar inom dessa områden får en möjlighet att själva ta över och driva vidare ensamma eller tillsammans med andra.

Eftersom de flesta som jobbar inom vård och omsorg är kvinnor skulle en mer tillåtande attityd från kommuner och landsting att öppna upp för andra aktörer öka kvinnors företagande. Men det räcker inte bara med en tillåtande attityd, man måste också ge reella förutsättningar för ett övertagande av kommunal verksamhet.

Strax före semestern fick jag på jobbet besök av tre unga kvinnor på väg att starta eget. Entusiastiska och långt framme med sina planer. Jag har träffat många andra kvinnor som vill utveckla sitt företag och sitt företagande. Jag tror att det finns möjligheter.

Att vara egen företagare innebär mycket jobb men också mycket glädje och tillfredsställelse. Det innebär att man får frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det innebär både frihet att lägga upp sitt liv men också ett stort ansvar. Särskilt om man har personal men också mot andra intressenter som kunder och leverantörer.

Självklart är det lättare för en person som ska sälja konsulttjänster att ta steget och våga än för den som måste investera i lokaler och utrustning eller ska börja producera något. Som konslut räcker det ofta i början att ha ett skrivbord och en dator och telefon i hemmet. Uppdragen utförs ute hos kund.

Med tanke på den minskning i nyföretagande som skett så finns det en stor utmaning i att vända den trenden. Jag har möjligheten under några månader ytterligare detta år att jobba för att fler kvinnor startar företag eller utvecklar ett företag de redan har. Den möjligheten ska jag verkligen ta. Tyvärr så är projektpengarna slut efter nyår så det gäller att hitta nya vägar för att fortsätta det arbete som påbörjats. Mer om projektet finns att läsa på QVIM:s hemsida.

Förutom att de företagsbefrämjande organisationerna måste jobba för ett ökat företagande så måste också attityder till företagare och företagande förändras. De allra flesta företagare är seriösa och hårt arbetande människor. Det är den bilden som måste spridas, inte att företagare är utsugare som själv roffar åt sig höga bonusar och vinster. Tyvärr så är det de senare som får stora rubriker i media. Här måste också media ta sitt ansvar.

Inga kommentarer: