söndag 26 juli 2009

Barns bästa alltid i främsta rummet

Jag förundras över att inte alla hål i lagar har täppts till när det gäller att skydda barn och barns rätt. Barn är utsatta och alltid hänvisade till att det finns vuxna som tar hand om dem på bästa sätt och ser till att de får en bra start i livet. Vuxna som ser till att de får mat och kläder och som ser till att de får vård om de behöver det eller stöttning om de har problem. När föräldrarna inte räcker till kan samhället gå in och ta över. Men det ska till mycket innan det går så långt som till ett omhändertagande. När det gäller barn ska alltid föräldrarna vara inkopplade om socialtjänsten ska göra en utredning om ett barn far illa. Även om det är de själva som är orsaken till att barn far illa. Nyligen har dock en utredning lagt fram förslag att barn ska kunna få tala med socialtjänsten utan att föräldrar ger sitt samtycke under vissa omständigheter. Det borde vara en självklarhet att den som bidrar till att ett barn far illa inte ska kunna motsätta sig att barnet får hjälp och stöttning.

Idag påtalar Rädda barnen i en artikel i SvD att om två föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn så måste båda ge sitt samtycke till att barnet får stöttning, till exempel psykiatrisk hjälp. Om den ena föräldern har misshandlat eller behandlat sitt barn illa på något sätt måste det kännas oerhört frustrerande för den andra föräldern att inte kunna se till att barnet får den hjälp det behöver. En möjlighet är dock att gå till domstol. Men det kan bli en tidsödande process som försenar hjälpen till barnet. En ändring av lagen så att det räcker med att den ena föräldern ger sitt samtycke behövs.

Jag förstår att det många gånger kan vara känsligt att gå förbi föräldrarna men barnens bästa måste gå i främsta rummet och kan inte föräldrarna se till att barnen får den omsorg som barnet behöver då måste samhället träda in. Det är inte alltid föräldrarna som vet sina barns bästa. Men det kräver också kunskap och lyhördhet hos de som ska hantera de här frågorna hos socialtjänsten.

2 kommentarer:

Anonym sa...

SOM ETT EX. kan jag säga att min fd fru gick med barnet till en psykolog endast för att få ett intyg som hon kunde använda i en vårdnadstvist. Det fanns inga skäl annat än det. Barnet var "friskt".
Dessutom så tror jag att många barn är så lojala mot föräldrar att det kan vara svårt att få fram viljan. Den genuina. Nu kanske du säger att dom är proffs på socialförvaltningen. Men jag vet av egen erfarenhet att dom tror det men inte är det.

Anonym sa...

Barns bästa?
Vad betyder det?
Det kan ju innehålla vad som helst.
Använd inte meningslösa ord utan innehåll.