tisdag 7 juli 2009

Helt obegripligt

Nu är det tyst i huset efter två dagar med två barnbarn. För visst låter det om barn. Men barn måste få låta. Och barn är barn. Barn har oss vuxna att lita till. Jag har fem och halvt åringens ständigt återkommande fråga klingande i öronen. "Eller hur mormor?" För att barn ska få veta mer både om hur saker ligger till och hur man ska vara mot varandra så är det de vuxna som måste tala om det och visa med handlingar hur man ska vara mot varandra. Barn är utlämnade åt vuxenvärlden.

Då är det för mig fullständigt obegripligt att det finns människor som tycker att det är helt ok att slå barn i uppfostringssyfte. Visserligen har vi förbud mot barnaga i Sverige men det förekommer ändå och det finns föräldrar som är positiva till det även i Sverige. Men det borde vara förbud i alla länder. Det är endast i ett fåtal länder som det är förbjudet att aga barn. Också i länder inom EU är det ok att slå barn. Och dessa länder ska kalla sig civiliserade länder som använder våld mot de mest oskyddade människorna som finns, nämligen barnen. Jag håller med Rädda Barnen som uppmanar regeringen och EU i samband med en konferens om våld mot barn att man ska göra EU till den första regionen i världen som är fri från allt fysiskt våld mot barn.

Varför ska mänskliga rättigheter inte gälla barn?

Inga kommentarer: