tisdag 5 maj 2009

Nu börjar den nog - valrörelsen

Nu börjar nog valrörelsen till Europaparlamentsvalet trots allt närma sig. DN börjar idag sin EU-sajt med löfte om varjehanda artiklar som komma skall fram till valet. En av artiklarna handlar om vad de 19 ledamöterna som idag sitter i Europaparlamentet gjort. Och vad de har påverkat. Intervjuerna med parlamentarikerna visar att som enskild ledamot är det möjligt att påverka besluten i EU-parlamentet. Kanske till och med mer än i svenska riksdagen i vissa fall. Men att det man gör uppmärksammas lite i svenska media. Ett exempel från artikeln är när vänsterns representant bidrog till förbud av handel med hund- och kattskinn så intervjuades hon av journalister från en rad andra länder men inte alls av svenska journalister. Mer rapporter från vad de svenska parlamentarikerna gör i Europaparlamentet skulle säkert förändra attityden bland svenskar och göra EU mer intressant.

Folkpartiets företrädare under de gångna åren har åstadkommit en hel del förändringar. Hadar Cars som under den första perioden Sverige var med i EU lyckades medverka till förbud för dödsstraff inom EU. Cecilia Malmström som bidrog till ett öppnare EU genom att starta en hemsida och lägga ut EU:s handlingar på nätet. Marit Paulsen som bidrog till en hel del förändringar i djurskydd och i livsmedelsfrågor. En sammanställning finns här. Så visst är det viktigt vem som väljs den 7 juni till Europaparlamentet.

På lördag är det Europadagen vilket jag tror blir starten för valrörelsen för många partier. Tyvärr verkar det som om jag kommer att sitta instängd i en debatt inomhus i Immigrantinstitutet i stället för att vara ute på torget och berätta för medborgarna varför de ska rösta i valet till Europaparlamentet. Och göra lite egenkampanj förstås. Få se om man inte kan flytta ut debatten i stället. Jag får väl göra ett försök att påverka. För att få fler att bli intresserade av valet måste man ge sig ut där människorna finns i stället för att stänga in sig.

Inga kommentarer: