onsdag 13 maj 2009

En hel del intressant

Trött men tämligen nöjd efter bland annat ett intressant och givande studiebesök med integrationsgruppen i Munkedal. I Munkedal har man jobbat aktivt med gruppen romer för att fler ska få arbete och barnen ska gå i skolan i större omfattning. Romer är en grupp som är mer diskriminerade än andra grupper. Även om det är bättre i Sverige än i många andra länder och det inte finns någon diskriminering på pappret så finns det de som inte vågar berätta att de är romer. Projektet i Munkedal hade nog aldrig blivit så lyckat som det blev om det inte funnits eldsjälar och förebilder och personer som kan bygga broar mellan människor. I skolan satsade man på modersmålsundervisning och studiehandledning. Det är viktigt att man kan sitt modersmål. Men som sagts det kan ibland vara svårt att erkänna att man är rom och utnyttjar därmed inte rätten rätt till undervisning på sitt modersmål.

Genom samverkan med näringslivet kunde man erbjuda praktikplatser som sedan övergick i fast arbete. Även kommunen bidrog med praktik och arbete. Yrkesinriktade utbildningar var också en viktig del.

Vid projektets slut hade 27 personer, både kvinnor och män, av 43 arbete i någon form och några fanns i utbildning. Genom detta har kommunen minskat sina utgifter för försörjningsstöd med 150 000/månad. Från 200000.

Visserligen är Munkedal bara en tiondel av Borås storlek, och många gånger är det lättare att göra något i en mindre kommun, men jag tror att vi i integrationsgruppen ändå fick med oss en del tankar och uppslag som vi kan omsätta i Borås. Framförallt träffade vi en person som skulle kunna vara en bra förebild. Sättet att jobba kan väl vara allmängiltigt för alla grupper som kommer från andra kulturer. En viktig sak är att föräldrarna blir föräldrar. Barn ska till exempel inte tolka åt sina föräldrar. Vetskapen om att allt är möjligt är nog ändå det som är det bestående intrycket. Men man måste hålla ut och det får inte bara bli ett projekt som körs ett par år för att sedan dö ut.

Den andra glädjande nyheten idag är att majoriteten (nästan hela i alla fall) kommit överens om att det är dags att lägga kommundelarna i graven och göra organisationen i Borås mer passande 2000-talet.

Det var inte alla som gillade förslaget. Jag gör det dock. Jag tror att kommundelarna överlevt sig själva. Barn och äldre har rätt att bli behandlade lika oavsett var de bor i kommunen. Med kommundelar med rätt att omfördela pengar mellan verksamheter kommer det aldrig att bli det. Det kommer fortfarande att diskuteras hur mycket pengar en enskild skola ska få, men det är lättare att lösa i en gemensam nämnd med personer som kan bli specialiserade på skolpolitik. Sedan tror jag man kan spara en del administration.

Inga kommentarer: