söndag 31 maj 2009

Alla ska ha rätt till samma undervisning

DN-debatt idag skriver de två folkpartistiska ministrarna, Nyamko Sabuni och Jan Björklund, att i den nya skollagen ska man ta bort möjligheten att ge befrielse från undervisning i vissa ämnen. Idag kan elever befrias från till exempel sex- samlevnadsundervisning eller simundervisning på grund av att deras hemmiljö inte tillåter detta. I undersökningar har det också kommit fram att föräldrar inte ens begär ledigt utan bara håller sina barn borta från skolan.

Att inte alla elever får samma undervisning som de har rätt till är inte acceptabelt. Det är bra med en skarpare lagstiftning. Sedan tror jag att skolan löser situationen genom till exempel delade grupper så att känsliga situationer inte uppstår.

Sedan måste också attityder förändras och fördomar brytas. Att till exempel svenska ungdomar lever ett liv utan regler och gränser, vilket är tron hos många som kommer hit från andra kulturer. Denna tro stärker viljan att skydda sina egna barn.

Att samhället säger ifrån att vi inte accepterar att en del inte får den undervisning han eller hon har rätt till kan göras via lagstiftning. Att sedan hitta vägar för att underlätta att inte konflikter uppstår är skolans uppgift. Att komma till rätta med detta är förmodligen inte så svårt. Men det måste också till en attitydförändring och den är svårare och tar längre tid men det är inte omöjligt.

1 kommentar:

Flavian sa...

Intressant att det finns liberaler som förordar en politik som i sin förlängning betyder att vi måste säga upp tilläggsprotokollet till europakonventionen.