tisdag 5 maj 2009

"Myndighetsmonster" till Hässleholmen

Vad är nu detta för monstermaskin? Jo det är "Myndigheten" eller rättare sagt myndigheterna. För via den här maskinen kan man komma i direktkontakt med fem myndigheter.


Arbetsförmedlingen
Skatteverket
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheten
CSN

Och maskinen finns på VI-Hässleholmen (i Borås)

Av maskinen, eller rättare sagt människorna som sitter på andra sidan när du är dirketuppkopplad ger motsvarande hjälp som du får när du besöker en bemannad expedition och du får svar direkt eller besked om när du får svar och du kan lämna in blanketter och andra handlingar

Det känns jättebra att kommundelen nu kan hjälpa de boende på Hässleholmen att göra sina "myndighetsärenden" utan att de behöver åka till stan. Här kan de kontaktsökande dessutom få hjälp av personalen på VI-kontoret att komma rätt i myndighetsdjungeln med blanketter och annat. Många som bor på Hässleholmen kommer från andra länder och det här med blanketter och byråkratisvenska är inte lätt för infödda svenskar. Hur ska det då inte vara för dem som inte kan språket så jättebra.

Inga kommentarer: