torsdag 22 september 2011

Dödsstraff och politikerpensioner

Känns som om läget är nästan under kontroll så jag kan kosta på mig lite tid till att skriva några rader innan det är dags för representationskommitté och därefter fullmäktige. På pappret ser det ut att bli ett kort möte. Men man vet aldrig. Hoppas kan man i alla fall.

Idag blir i alla fall min motion om att man ska ta hänsyn till sociala kriterier vid upphandling överlämnad officiellt till kommunstyrelsen. Hoppas på snabb behandling. Här finns den att läsa. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar när det gäller att stötta till exempel sociala företag. Ett socialt företag kan vara vägen ut till arbetslivet för en långtidsarbetslös.

Händelsen som idag upprör mig är mördandet i lagens namn som skett i USA i natt. (SvD, DN, BT)Det är hemskt att man med stöd i lagen kan döda människor. I andra delar i lagen står det att det är ett brott att döda. Det är inte värdigt ett civiliserat land som USA ändå ska vara. Många är där dessutom mot aborter. Kombinationen dödsstraff och abortmotstånd går inte ihop.

I det aktuella fallet fanns det dessutom många tvivelaktigheter om skulden. Fast oavsett skuld eller inte så kan jag aldrig acceptera att det lagen ger rätten att döda en annan människa.

En annan fråga som kanske inte direkt handlar om liv eller död men som ändå upprör är avgångna politikers fallskärmar. Oavsett om det handlar om riksdagsledamöter eller kommunpolitiker. (Radio Sjuhärad, Sveriges Radio)

Att den som på dagen får lämna ett uppdrag ska ha ett skydd tror jag nog att de flesta ställer upp på. Men att i tiotals år få pengar från staten utan att behöva göra något är inte rätt. Att medvetet se till att man får behålla fallskärm genom att starta aktiebolag och ta ut vinst genom detta är oacceptabelt.

När jag slutade startade jag om min enskilda firma. Då är alla pengar som blir över lön. Och minskade den inkomstgaranti jag fick. Att starta företag innebär således inte alltid att man kan hålla undan pengar. Och min garanti varade ett år. Därefter var det bara att stå på egna ben antingen jag hade full sysselsättning eller ej.

Att inkomstgarantin skulle ses över motionerade jag och Anita Brodén om 2003. Motionen finns här. Men det blev avslag. Jag fick till och med vara med i Uppdrag granskning. IMG_1366

Jag tror att man inom riksdagen har börjat fundera. Det är dags också för kommunerna att börja fundera. Borås har gjort det.

Dags också att börja fundera på att ge sig av.

Inga kommentarer: