måndag 12 september 2011

Rösträtt och medborgardialog och lite Åland

Nu skriver jag från tåget som omväxling mot bussinläggen. Med slutmålet Åland. Ja. Jag får väl ta båten sista biten.

Före detta riksdagsledamöter har en förening som har olika aktiviteter. Varje år är det en veterandag i riksdagen och varje år görs också en resa. Jag har varit med några gånger på veterandagen men aldrig någon resa. Men Åland verkade spännande. Så nära men ändå långt borta. Med en spännande historia. Oftast lägger man till med båten men går aldrig i land.

Idag är också en historisk dag som kanske inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Det är på dagen 90 år sedan alla för första gången fick rösta i allmänna val. En dag värd att fira.

Även om det är 90 år sedan vår nuvarande demokrati föddes så är det inte självklart för alla att man både har en rättighet och skyldighet att rösta. Det finns tyvärr också många som klagar och gnäller utan att själva ta ansvar. Man kan aldrig skylla ifrån sig på någon annan. Har man åsikter så kan man gå med i ett parti för att därigenom påverka. Men även om den representativa demokratin håller än är det viktigt att engagera medborgarna också mellan valen.

Dagen började med ett möte med kommunalrådsberedningen i Borås just om Medborgardialog. Det är viktigt att Medborgardialogen görs på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Sedan hur det görs, som dialog, medborgarråd, fokusgrupper , trygghetsvandringar eller annat, väljer man efter vad frågan handlar om.

En annan mer negativ del i det demokratiska systemet är att allt fler politiker hoppar av. Av olika skäl. Det är svårt att få ihop arbete, politiska möten och familj. En del hoppar också av för att de blir hotade. Oavsett skäl är det olyckligt. Men en fritidspolitiker är idag inte en fritidspolitiker. Möten läggs på dagtid och ett nämnduppdrag eller kommunfullmäktigeuppdrag stannar inte vid bara nämndmöten en kväll i veckan som det kanske gjorde förr. Utbildning och seminarier kommer till. 

Precis som GT skriver idag på ledarsidan måste något göras. Det är inte önskvärt med fler heltidspolitiker. Vägen mellan medborgarna och de förtroendevalda blir längre. Men det kanske är den vägen som måste gås.

Demokratin måste hitta nya vägar. Helt klart. Den representativa demokratin håller än som sagt men det behövs nya idéer och infallsvinklar. Att komplettera de allmänna valen med medborgardialog även mellan valen är en framkomlig väg.

Nu snart framme i Stockholm. Från ett soligt Skövde till ett regnigt Stockholm.

Inga kommentarer: