fredag 9 september 2011

Medborgardialog–hur?

Skulle väl egentligen sätta fart med disken och undanplockandet så jag kan ge mig iväg till Tjörn men så råkade jag läsa kommentarerna kring Niklas Arvidssons debattartikel i BT. I stället för att ge mig in och skriva en kort kommentar så skriver jag ett blogginlägg i stället.

För det är en viktig fråga som Niklas lyfter. Vem representerar vem? Den enda helt representativa (åtminstone formellt representativa) församlingen i Borås är kommunfullmäktige. Där sitter personer som valts av Boråsarna. I alla fall har Boråsarna valt ett parti som i sin tur representeras av ett antal personer.

I den bästa av världar ska dessa representanter stå över alla intressegrupper och alltid fatta beslut för boråsarnas bästa. Jag tror att ambitionen är hög men det lyckas inte alltid.

Att lyssna på invånarna i en kommun är viktigt. Dels så har alla röstberättigade rätten att tycka till i de allmänna valen. Men det kanske inte alltid räcker. Jag tror att medborgarna också måste bli delaktiga i samhällslivet även mellan valen.

Man kan diskutera om det är rätt att ha särskilda råd som inte är valda enligt demokratiska principer. Det kanske är så att så länge det inte finns något annat behövs de. Men jag tror att man på sikt måste hitta andra vägar. Varför är det just vissa grupper som ska ha större inflytande? Även om jag tror att det är viktigt med ett särskilt ungdomsråd. Så att inte barn och ungdomsfrågorna glöms bort. Vi har en barnkonvention att följa. Men hur det ska väljas kan alltid diskuteras. Sedan håller jag med Niklas att Ungdomsrådet har gjort ett jättejobb för att sätta barn och ungdomars behov på kartan. Både för att skapa inflytande och för att man ska se till barn och ungas behov vid beslut inom kommunen.

Jag tror inte partierna spelat ut sin roll. De kommer att behövas även i framtiden men idag ser människors delaktighet i samhällslivet annorlunda ut än det gjorde förr. Vid ett seminarium kring Medborgardialog redogjorde Erik Amnå, forskare och utredare, för skillnaderna förr och nu. Idag är det inte självklart att gå med i ett politiskt parti för att påverka. Man är kanske bara intresserad av en eller ett par frågor. Man köper inte hela paketet. så att säga.

Det gäller att hitta en balans där medborgarnas delaktighet inte tar bort det slutliga ansvaret som, de representativt valda personerna till kommunfullmäktige, har.

Jag hoppas att vi i Borås kan hitta ett bra sätt att ha en Medborgardialog. Men det är viktigt att det är systematiskt och tydligt vad det innebär. Det finns en trappa för Medborgardialog där lägsta nivån handlar om ren information och det översta trappsteget är medbeslutande, det vill säga delegerat ansvar. Politiken måste vara tydlig med vilken nivå det handlar om. En kommuninnevånare ska inte komma till ett möte i tron att han eller hon ska få vara med och bestämma när det bara handlar om ett rent informationsmöte.

Det gäller också att hitta områden där kontakten med medborgarna är extra viktig. Men på vilket sätt kontakterna ska ske kommer i efterhand. Sedan behöver man ju inte uppfinna hjulet på nytt. Att lyssna och lära av andra som redan gjort det är också viktigt. Även om man alltid ska hitta sin egen väg. Någon har infört medborgarråd med representativt urval för befolkningen. Kanske en idé. Men det finns många andra vägar att gå.

Inga kommentarer: