onsdag 7 september 2011

Politikervillkor och Medborgardialog

Ingen rast och ingen ro. Nu på väg mot Göteborg för att hålla Access-kurs. På buss 100 förstås. Hann bara hem och sova lite efter gårdagens Stockholmsbesök där Medborgardialog stod på agendan.

Det var en intressant dag med erfarenhetsutbyte mellan olika kommuner och några exempel på hur man kan jobba med Medborgardialog. Det är viktigt att notera att kontakten med Medborgarna kan göras på många sätt. Men att man först måste ha en strategi för hur man ska göra den innan man sätter igång med Medborgardialog. Så att arbetet blir systematiskt.

Erik Amnå, forskare och utredare, gav oss under några timmar en hel del tankar att fundera över. Bland annat hur önskan att vara delaktig förändrats över tiden. Tidigare var vägen för att påverka att gå med i ett politiskt parti. Man köpte “hela paketet” så att säga. Idag är man ofta engagerad i en eller några frågor och delaktigheten blir mer sporadisk. Vi lever idag också i en mer hektisk tid. Det finns ett stort utbud av aktiviteter och det är inte självklart att man väljer just det politiska.

Detta visar också en artikel i dagens BT där det konstateras att rätt många, redan innan ett år gått efter valet, väljer att hoppa av politiska uppdrag. Jag har tidigare skrivit om fritidspolitikerns villkor. Dessa är idag inte heller samma som tidigare. Idag förväntas man ställa upp på dagtid. Vilket innebär att man tvingas ta ledigt från jobbet. Något som inte alla arbetsgivare kanske ställer upp på. Även inom arbetslivet är det hektiskt och ofta personberoende. Man tvingas välja mellan att satsa på sitt arbete eller politiken. Och då blir det ofta politiken som får stryka på foten.

Risken finns att det bara blir pensionärer som kan ägna sig åt politik i framtiden. Och även om dessa också behövs inom politiken så är det kanske inte önskvärt att hela kommunfullmäktige består av pensionärer. alternativet är att alla politiker, och då ett betydligt färre antal än idag, blir heltidspolitiker. Men då tappar man representativiteten.

Jag tror man måste börja fundera över hur man vill att det politiken ska se ut i framtiden. Samtidigt som man också funderar över hur fler medborgare ska bli engagerade.

Själv ska jag ägna dagen åt arbetslinjen. Som egen företagare kan jag styra lite min tid. Igår politik. Idag jobb. Men det går inte alltid. Det går inte att säga nej till tre dagars jobb för att delta i ett möte på två timmar.

Nu är vi i alla fall framme i Göteborg och regnet har slutat. Även om köerna är rätt långa så hinner jag nog fram i tid. Jag behöver ju inte bromsa och gasa själv utan kan i lugn och ro sitta och skriva. Om ni läser detta så har jag också fått kontakt med yttervärlden och publicerat inlägget.

Inga kommentarer: