torsdag 19 mars 2009

Det blir en lång dag

Några korta rader innan jag ger mig kast med dagen. Som lär bli ganska lång. Med ett kommunfullmäktige i kväll där besparingar i budgeten ska tas. Och diskuteras kundval inom äldreomsorgen. Plus en del annat.

Besparingarna inom kommunens verksamheter har väckt känslor. Inte minst från föräldrar i Sjömarken som är rädda för att besparingarna ska drabba deras barn och har därför satt igång en mejlbombning mot alla kommunfullmäktigeledamöter och ersättare. Jag förstår föräldrarna och jag skulle nog själv reagera på samma sätt. Men jag tror inte mejlbombning är rätt väg. Och till skillnad när mejlbombningen riktas mot riksdagsledamöter så dimper e-breven den här gången ner i personers privata (eller i en del fall företags) inkorg, inte i en "tjänstekorg". De personer som sitter i fullmäktige är med några undantag, kommunalråden, fritidspolitiker som ägnar sig åt politik på fritid.

Att skicka samma brev med samma uppmaning tror jag inte är en bra metod för påverkan. Åtminstone reagerar jag negativt. När nu e-brevet dessutom insinuerar att vi som sitter i fullmäktige, som också har barn och barnbarn, inte skulle förstå att besparingar är negativt så blir jag nästan arg. Dessutom påstås att det finns 1,4 miljarder kronor som skulle kunna användas vilket är fel. Tyvärr får man inte utnyttja tidigare års överskott vilket ju är beklagligt. Men det finns en lag som säger detta. Jag och mitt parti, folkpartiet liberalerna, vill ändra på den lagen. Men att ändra lagar tar tid så tyvärr går det inte att göra något åt det nu. Eftersom kommundelarnas står för betydligt mer än hälften av kommunens verksamhet så är det oundvikligt att också dessa får dra sitt strå till stacken när det gäller besparingar.

I mejlet skrivs också att det finns förslag som innebär att det inte behöver sparas på skolan. Ikväll när fullmäktige börjar så får majoriteten förslaget på bordet från oppositionen. Demokratiskt eller?

När det sedan gäller detta med kundval så har jag liten förståelse för dem som tycker att det skulle vara så förfärligt. Jag kan inte förstå felet i att själv få välja vem som ska torka mig i rumpan när jag inte själv kan det. Om jag inte gillar den personal som jobbar inom kommunen, varför kan jag då inte få välja någon annan. Vad är det som säger att de personer som jobbar inom kommunens hemtjänst alltid är bäst för just mig. OBS. Jag säger inte att det är så. Jag tror att de allra flesta inom kommunens hemtjänst gör ett bra jobb.

Men kundval kan också bidra till att det finns alternativ för de anställda och det kan också innebära att fler kvinnor kan starta företag. Något som är lite av min huvuduppgift just nu.

Dags att lämna bloggandet och gå över till arbete. Och eventuellt fortsätta besvara alla mejlen. Hittills har jag besvarat alla. Men kan nog inte göra det på "arbetstid". Återkommer nog med bloggande från fullmäktige. Från ersättarplats den här gången.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att man inte får använda de 1,4 miljarderna genom att medvetet gå med förlust är väl något man kan acceptera. Men har man 1,4 miljarder på banken så måste man inte klubba en budget som bygger på att man får ett överskott på 70 miljoner. Kommunallagen förbjuder väl inte kommuner att anta en budget där det beräknade resultatet hamnar på en nivå som snarare är i storleken 20-40 miljoner.

En fråga som vore intressant att få svar på är vad ni har tänkt er att kommundelarna ska spara in på. För det finns knappast utrymme till att spara in 4,9 miljoner i Norrby kommundel. De beslut som kommer att behöva tas ute i kommundelarna kan väl utan överdrift kallas för välfärdsslakt.

Så vad är det ni tycker man ska spara in på?