torsdag 15 mars 2012

Hemma från fullmäktige

Idag blev det ett kort fullmäktigemöte. I de flesta frågor var alla överens. Några voteringar där skillnaderna inte var så ruskigt stora. En vanns av de rödgröna och en vanns av allianspartierna med stöd av SD. Den sistnämnda voteringen föregicks av ett märkligt uttalande från SD:s gruppledare där han talade om att voteringen skulle vinnas med SD:s hjälp bara alla röstade som det skulle. Närmare partipiska kan man väl inte komma. Eller…

Den längsta diskussionen handlade om driften av Djurparken. I en motion föreslog en KD:are att Djurparken skulle drivas som förvaltning. Folkpartiet har länge hållit fast vid sitt att Djurparken ska läggas ut på entreprenad. Vi tror att en privat entreprenör är bättre lämpad att driva verksamheten än en kommun. I Djurparksverksamheten finns också driften av en camping. Driva camping är definitivt ingen uppgift för en kommun. Där bedriver kommunen konkurrerande verksamhet. Andra företagare som driver hotell eller andra övernattningsmöjligheter borde ju också i konsekvensens namn få bidrag till sin verksamhet. Apropå att Borås köper campingstugor.

Även om det är lagligt att föra över pengar mellan olika kommunala bolag känns det inte rätt att elnätskunder sponsrar DjurparkenIMG_1302. Men Djurparken är viktig för att locka besökare till Borås. Konferenser och kongresser är också viktiga för att öka tillväxten och generera skattepengar.

Nu är det dags att sova. I morgon möte med Räddningstjänstförbundet. Struntar i Debatt på TV.

Inga kommentarer: