torsdag 29 mars 2012

En intressant dag på Forum Västra Götaland

Hemma efter en intressant dag på Forum Västra Götaland. Temat var social hållbar utveckling. Förmiddagen var det gemensamma föreläsningar. Många utmaningar finns i framtiden. Att följa barnkonventionen är viktigt. Sa Joakim Palme. Det tycker jag också. Barnkonventionen bör bli svensk lag.

Integrationsminister Erik Ullenhag talade om att de allra viktigaste recepten mot utanförskap är arbete och en fungerande skola. Och att man måste inse att långsiktighet är viktigt. Till exempel slår inte de reformer som nu genomförs på skolområdet igenom förrän om ett tiotal år. En del, t ex sossar, verkar ha svårt att fatta det.

På eftermiddagen var det seminarier. Jag valde två mig näraliggande ämnen. Civilsamhällets roll i samhället och medborgardialog. I och för sig inte så många nyheter men ändå strukturerade genomgångar. I Borås jobbas nu med medborgardialog. Förhoppningsvis kommer den att utvecklas på ett strukturerat sätt. Att utveckla samverkan mellan kommunen och det civila samhället hoppas jag också kommer till stånd. Så vitt jag vet har nästan alla remissinstanser sagt ja till min motion om att utreda ett mer nära och strukturerat samarbete mellan kommunen och de ideella organisationerna.

Jag hoppade seminariet om socialt företagande som anordnades av Coompanion. Kan inte vara överallt. Men fick lyssna till hur Le Mat, ett socialt företag inom bed & breakfast drivs. De som jobbar där är personer som står långt från arbetsmarknaden. Har tidigare besökt verksamheten i Göteborg. Imponerad.

Förutom alla seminarier underhölls vi av barn från östra stadsdelarna i Göteborg med musik. El Sistema. Och så förstås fanns det rikliga tillfällen att mingla och träffa gamla och nya bekanta.

En trevlig dag med en trevlig avslutande middag.

Väl hemkommen kollade jag in på Skatteverkets hemsida om något nytt insynsråd hade lagts ut. Och det hade det och där fanns jag med. Får väl papper på det vartefter. Kul och spännande att få ytterligare en period.

Inga kommentarer: