torsdag 8 juli 2010

Mycket händer i Almedalen

Har redan avverkat två seminarium idag. Och fler lär det bli. som framgår av mitt förra inlägg har jag varit på frukostseminarium om bloggande. Kul att få se flera av de bloggare som jag läst på nätet i verkligeheten. Jag håller med den som sa att som politiker behöver man inte blogga men man ska vara medveten om vad som händer på nätet.

Det andra seminariet handlade om kvinnor och bolagsstyrelser. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)var med och debatterade. Det diskuterades vad som menades med homogenitet. Apropå att en forskare från Ratio, som anordnade seminariet, presenterat en rapport där bland annat sägs att homogena styrelser är mer effektiva. Homogent behöver inte nödvändigtvis betyda att det homogena är kön. Det kan lika gärna vara utbildning eller annan samhörighet. Tror jag blev slutsatsen.
Många andra intressanta aspekter diskuterades i panelen som bestod av både kvoteringsförespråkare och dem som inte tror på kvotering.
Forskningsrapporten visade också att kvinnors medverkande i bolagsstyrelser har ökat under den senaste tiden. Just kanske på grund av hotet från att de annars blir lagstiftning.
Men det kom också fram att många kvinnor är så försiktiga när det gäller både ledande positioner i ett företag och styrelser. "Jag kan väl inte" medan män gladeligen påstår att det där kan jag väl lära mig.
Jens Spendrup, ordförande i Företagarna och VD i Spendrups påtalade att vi har en enorm begåvningsreserv bland kvinnor.
Alltså, om kvinnorna vågade lite mer skulle vårt näringsliv se helt annorlunda ut. Och då behövs ingen kvotering. Men det får inte glömmas bort. Näringslivet måste också ta sitt ansvar.

Detta påpekade också Nyamko Sabuni. Det politiken kan göra enligt henne är att skapa grundförutsättningar för kvinnor att göra karriär t ex genom hushållsnära tjänster till rimliga kostnader och annat som underlättar för att få det dagliga livet att gå ihop, både för män och kvinnor. Om man inför lagstiftning finns alltid risken att man kringgår den.

Bara några korta rader om gårdagens seminarium om integrationsmyter.
Några var sanna och några var just bara myter. Slutsatserna bygger på forskning.
Intressant som kom fram var att många som kommer till Sverige och som när de blir svenska medborgare åker till något annat land i Europa för att jobba. Somalier t ex har mycket lättare att klara sig i England. Både de riktigt välutbildade och de som inte har någon utbildning alls.
En annan forskning visar att det är föräldrarnas utbildning som spelar större roll än om man har utländsk eller svensk bakgrund.
Den forskarpanel som deltog fick till sist önska från politikerna. Bland annat var svaret bland annat om mer samverkan med civilsamhället och att näringslivet måste uppmärksammas på att människor med annan bakgrund och annan språkkompetens är en tillgång.

Inga kommentarer: