tisdag 20 juli 2010

Kvotering inte = jämställdhet

Så är då den eviga frågan om kvoterade bolagsstyrelser uppe på agendan igen. (SvD) Visst behövs det göras en hel del mer för att vi ska få ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika stor makt, både när det gäller den politiska makten och den ekonomiska makten. Men jag tror inte kvotering inom olika områden är lösningen på problemet.

Det är attitydförändringar som behövs. I synnerhet hos män som numera har passerat medelåldern.

Bara den kommentar som Sven-Erik Österberg(s) gjorde i Almedalen till Annie Johansson(c), ung duktig politiker, säger allt. Jag kan inte citera ordagrant men det hela gick ut på att hon fick veta att hon inte var född 1970. Och hon blev arg, med all rätt. Sossarna kan tala hur mycket som helst om jämställdhet och kvotering men det kanske är med att ändra attityden hos de egna (männen) man ska börja.

När jag hade mitt bokhylleröj hittade jag en bok från 1950 som jag köpt på någon loppmarknad. Den handlade om hemmet som samhällets bästa värn. Den var skriven ur ett religiöst perspektiv med många citat till bibeln. Kvinnan ska vara underdånig mannen och pliktad att älska honom. Och direkt citat ur boken

"Fastän kvinnan på ett utmärkt sätt kan bekläda poster, som tidigare uteslutande innehafts av män, är dock hemmet hennes naturliga plats."

Det avsnitt som handlar om den unga mannen och dennes möjligheter sträcker sig över 25 sidor. Om den unga kvinnan skrivs blott 4 sidor.

Det är 60 år sedan boken skrevs och vände sig till dem som ville vara rättrogna kristna. Och alla ställde säkert inte upp på dessa regler. Utan såg orimligheten i att en kvinna inte skulle använda sin begåvning.

Varför tar jag då upp den här boken? Som kanske inte hade någon större spridning.

Värderingarna fanns i samhället och de män som idag är de som har den ekonomiska makten växte upp under den tid då de här resonemangen gällde. Även om tider och förutsättningar förändras så är det svårt för en del att ändra på invanda värderingar man fått under barnaåren.

Jag själv skulle inte vilja bli kvoterad in i ett sammanhang bara för att jag är kvinna. Jag vill komma med för att jag har kunskaper och kompetens.

Det finns många kompetenta kvinnor som skulle kunna platsa i styrelser. Det gäller bara att de blir synliggjorda. Regeringens satsning på att stärka kvinnor som är lämpliga för styrelsearbete är bra. Satsningen som regeringen gjort för att stärka kvinnors företagande är också positivt. Fler kvinnor som driver företag bidrar också till fler möjliga kvinnor i bolagsstyrelser.

Fast det kanske egentligen är männen som sitter i valberedningar som skulle behöva ha utbildning för att se möjligheterna med kompetenta kvinnor. Det är nog där bristen på kompetens är.

Jag tycker jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har en bra artikel på Newsmill (citerad i DN). Där talar hon om hur alliansregeringen jobbar för jämställdheten genom att underlätta för kvinnor att kunna förena både familj och karriär. Rut-avdraget är ett sådant exempel.

Nyamko Sabuni tar också upp andra jämställdhetsfrågor som regeringen drivit. Stärkt insatserna mot våld och gett lågavlönade kvinnor mer pengar i plånboken genom sänkta skatter bland annat.

Också skrivit om kvotering Mina moderata karameller

1 kommentar:

Anonym sa...

Du skriver om att vi behöver ändra attityder som om det vore världens enklaste sak att göra. Du tar också up en bok om de attityder som du vill förändra. Den boken skrevs för 60 år sen. Vill du vänta 40 eller 50 år till innan kvinnor kan komma i frågan för styrelseuppdrag?
Problemet är att kompetenta kvinnor som väl kan sköta ett styrelseuppdrag galant förbises av män som sitter i valberedningarna för att män ser män. Men du pratar om att vi, genom kvotering, skulle bara pocka fram inkompetenta kvinnor vars enda merit är att vara kvinna. Skärpning säger jag!!

Sabuni dribblar bort kvinnors plats i styrelser med rut? Vad har det ena med det andra att göra? Som om hindret för en kompetent kvinna att sitta i styrelsen är att hon inte skulle haft råd att anlita en barnflicka.