lördag 17 april 2010

Reformer för unga och gamla

Idag börjar Folkpartiets vårkampanj med tre viktiga frågor på agendan som handlar om unga och gamla. Ungdomsarbetslöshet, tidigare betyg i skolan och att äldre ska få bo tillsammans hela livet.


I blåst och kyla, tack och lov inget regn, har jag varit ute några timmar på Stora Torget i Borås och delat ut flygblad tillsammans med andra folkpartister. Med tanke på blåsten blev det riktiga flygblad ibland. Budskapet på flygbladet handlade just om detta med parboendegaranti. Se bild. Borås är en av de få kommuner som infört det, på folkpartiets initiativ. Och det talade vi om för medborgarna. Det är egentligen en självklarhet att de som har levt tillsammans hela livet ska få leva tillsammans även den sista tiden. Om de vill.


Att man även som gammal ska räknas som myndig och få göra egna val så långt det är möjligt är en självklarhet. Och om den ena parten har fått beviljat en plats på ett äldreboende så ska den andra parten kunna flytta med. Jag har också så svårt att förstå dem som vänder sig mot lagen om valfrihet som ger de äldre möjlighet att själv välja vem som ska komma hem och hjälpa dem när de inte klarar av att sköta sig helt själva. Det är en självklarhet att hemtjänsten ska vara offentligt finansierad. För den skull behöver det inte vara någon som är anställd av kommunen som utför tjänsten.


De andra två frågorna som Folkpartiet fokuserar på under sin vårkampanj är båda också otroligt viktiga för hur framtiden kommer att se ut. De unga är framtiden.


Att ungdomar går arbetslösa och inte får några jobb är oacceptabelt. Det är de unga som ska ta över en gång och ju längre tid det tar innan man kommer in på arbetsmarknaden, desto svårare blir det över huvud taget att få ett jobb. Jag tror dock inte ungdomsarbetslösheten minskar om det blir dyrare för arbetsgivaren att anställa ungdomar. Alliansregeringen har infört en arbetsgivaravgift som är hälften av ordinarie för unga upp till och med 26 år. Men det rödgröna alternativet vill ta bort denna reducering för unga. En annan reform som nuvarande regeringen infört för att underlätta inträdet i arbetslivet är nystartsjobben där arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgiften helt och hållet. Men det behövs göras mer. Införande av lärlingsutbildningar är något som Folkpartiet tror kan vara en lösning. Positivt också för de ungdomar som är skoltrötta.


Folkpartiet har i alliansregeringen genomfört en rad förbättringar i skolan. För att fånga upp elever tidigt som behöver extra stöd i skolan har skriftliga omdömen införts från första klass. För att föräldrar ska få veta och kunna sätta press på skolan så att deras barn verkligen får den hjälp han eller hon har rätt till. Nu är det dags att gå vidare och införa betyg tidigare, redan från 6:e klass jämfört med höstterminen i åttan idag. En elev har rätt att veta hur han eller hon ligger till i god tid för att kunna rätta till de eventuella brister som finns, i god tid innan avslutningen i högstadiet.


Nu känns det som om valrörelsen börjat på allvar. Även om blåsten och kylan bidrog till att det var ganska tomt på stan så är vi igång.

Inga kommentarer: