lördag 17 april 2010

Lyft kvinnors företagande i jämställdhetsdebatten

Trots att jag egentligen äntligen borde ta itu med dammråttorna i hörnen så kan jag inte låta bli att kolla runt bland dagens rubriker. Fast å andra sidan. Det kan jag väl tillåta mig efter att ha jobbat en vecka intensivt utan att ha så mycket tid till bloggande eller surfande.

Och vad hittar jag om inte mitt eget speciella område. Kvinnors företagande. Fast det nämns fortfarande som kvinnligt företagande vilket är en felaktig benämning. Företagande är varken kvinnligt eller manligt utan företag drivs av kvinnor eller män på företagsmässiga villkor.

Det är bra att frågan lyfts av Thomas Gür i SvD. Det är märkligt att denna fråga sällan kommer upp när det gäller diskussioner om jämställdhet. När det gäller företag och jämställdhet är det i stället numera propaganda från alla håll och kanter att man måste kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. I stället för att börja med att se till att kvinnors företagande ökar. Jag tror att genom att fler kvinnor startar företag som växer kommer också fler kvinnor att komma in i bolagens styrelser. Fler kvinnor som företagare innebär att fler kvinnor kommer in i företagarnätverk där det idag på många håll, inte alla, är mycket mansdominans. Och män väljer dem som de känner. Även om det redan idag finns många kompetenta kvinnor som skulle platsa i bolagsstyrelser.

Att det är så illa att Sverige ligger trea från slutet bland EU:s länder när det gäller andelen kvinnor som driver företag visste jag inte. Visserligen är den siffran från 2006 och jag tror att det trots allt hänt en del de senaste åren. Regeringen har satsat på att stimulera kvinnors företagande de senaste tre åren. Jag själv har under förra året jobbat som projektledare i projektet QVIM med att synliggöra kvinnors företagande och ordna träffar så att kvinnor som driver företag kan träffas och utbyta både erfarenheter och affärer. För även om själva företagandet inte innebär någon skillnad om företaget drivs av en man eller kvinna så har man ändå olika förutsättningar och inställning till företagande. Jag tror att kvinnor över lag är mer försiktiga än män och vill ha både hängslen och livremmar innan de sätter igång.

Sedan håller jag till fullo med Thomas Gür när han tar upp detta att kvinnors företag ofta finns inom områden i den offentliga sfären som hemtjänst, vård, skola till exempel. Eftersom det offentliga är politiskt styrt så förändras villkoren många gånger, beroende på vem det är som styr för tillfället.

Eftersom kvinnor är cirka hälften av Sveriges befolkning så borde rimligtvis också hälften av dem som driver företag vara kvinnor. Folkpartiet har i sitt entreprenörskapsprogram en särskild punkt som säger att ytterligare åtgärder måste göras för att öka kvinnors företagande. Det är jag som sett till att den kommit dit.

Men det vore förödande för kvinnors möjlighet till företagande om de rödgröna vinner valet i höst. Risken finns, ganska stor risk dessutom, att möjligheterna för kvinnor att starta företag minskar. Det handlar både om de högaktuella hushållsnära tjänsterna som kommer att tas bort liksom valfrihet inom den offentliga sektorn.

Detta skulle inte bara hindra många kvinnor att förverkliga en dröm att kunna mer styra sitt eget liv genom att starta eget utan det skulle också bidra till att medborgarna förlorar valfriheten att välja hemtjänst eller skola. Och många kvinnor som fått jobb inom städbranschen skulle tvingas gå tillbaka till ett svartjobb utan pensionspoäng och försäkringar.

Adam Cwejman har också skrivit om detta.

Inga kommentarer: