tisdag 28 april 2009

Mest integration

Gårdagens möte med integrationsgruppen blev som vanligt givande. Vi har en öppen och ärlig diskussion kring den viktiga frågan hur fler människor ska få arbete och bli mer delaktiga i samhället. Det är ingen lätt uppgift, särskilt nu i kristider när varslen duggar tätt. Men vi är oavsett partitillhörighet på det klara med att det är att få ett arbete som är lösningen. Eller åtminstone få möjlighet till att komma ut från hemmet och göra något. Visst dyker det upp ett och annat som är partiskiljande. Konstigt vore det annars. Men målet tror jag vi alla är överens om och att vi inte tillräckligt tagit vara på de resurser som vi fått hit tillsammans med människor som flytt undan krig och annan förföljelse. Vi är överens om hur viktigt det är att anpassa svenskundervisning till de enskilda individerna. En läkare ska inte gå i samma grupp som en som har liten eller ingen skolbakgrund. Det allra bästa vore om personer med akademisk bakgrund kunde få sin svenskutbildning på högskolan. Men så länge som kommunerna ansvarar för SFI-undervisningen är det visst omöjligt. Kanske något som borde förändras.

Det finns dock ljuspunkter. Till exempel inom äldreomsorgen inom Brämhult där många anställda, ca 20 %, har invandrarbakgrund.

Till sist. I kväll är det medborgardialog på Hässleholmen kl 18.00 på VI-kontoret. Hoppas det kommer många som vill ha en dialog om Trygghet. Trygghet är nämligen temat för kvällen.

Nu är det dock nog bäst att jag sätter fart. Idag ska jag prata generationsskifte i företag för att hitta kvinnor som kan tänka sig att ta över redan befintliga företag. Men först blir det att titta in på sjukhusapoteket för att se om det finns några piller mot min rinnande näsa och kliande ögon. De gamla tog slut igår.

Inga kommentarer: