fredag 17 april 2009

Äntligen fredag

Så fort veckorna går. Denna har visserligen varit lite kortare än andra. Åtminstone när det gäller jobbvecka. Men det har varit en vecka med möten varenda kväll och jobb för övrigt.

Som kronan på verket gårdagens kommunfullmäktige som varade i fem timmar. Men snabbt ändå med tanke på att det var 25 punkter. Själv höll jag mig lugn även om jag hade några punkter jag kunde ha yttrat mig över. Till exempel att Borås Energi och miljö ska få sprida sin kunskap internationellt. Jag tror att det är viktig att de som har kunskap som kan vara viktig för den globala miljön också får möjlighet att sprida den kunskapen. Under min riksdagstid besökte jag Kanada och en av frågorna vi diskuterade var just hur Sverige kan sälja sin kunskap när det gäller miljön. Något senare träffade jag också i Sverige personer från Kanada som var på studiebesök för att titta på sophantering. Dock var inte Borås destinationen. Ett internationellt engagemang kan ge både intäkter och arbetstillfällen. Och också goodwill.

Även om jag inte tycker att debatten om mellanöstern hör hemma i kommunfullmäktige och att vänsterpartiet inte borde ha lagt motionen om att bojkotta israeliska varor så tycker jag ändå att det inte är ok att beskylla motionsställarna för antisemitism som några gjorde i gårdagens debatt. Konflikten i mellanöstern är oerhört komplicerad och har sitt ursprung lång tid tillbaka. Och den löses inte i kommunfullmäktige i Borås.

När jag tänker efter kanske inte fullmäktige igår var det viktigaste mötet. Dagens möte i kommunens integrationsgrupp var nog egentligen betydligt viktigare. Trots att herrarna framåt eftermiddagen blev lite väl talbenägna och hamnade utanför ämnet (kan kanske bero på sviterna efter gårdagens långa fullmäktige) så kom vi ändå fram till en hel del kloka synpunkter. Att hur vi än vänder och vrider på problemet med integrationen så hamnar vi i hur viktigt det är att ha ett arbete. Vi konstaterade också hur viktiga media är för att sprida positiva budskap kring integrationen. Vi diskuterade boende. Hur viktigt är det att bo tillsammans med landsmän? Är behovet av blandat boende av stor betydelse om man ändå har ett jobb och träffar svenskar där. Kan möjligheten att ansvara för sitt eget bostadsområde med städning mm öka samhörigheten och minska nedskräpning och förstörelse. Frågor som är viktiga att väcka. Vi hann också prata lite om delaktighet och hur vi ska få fler att gå och rösta. Viktigt är att vi också har barnfokus. Det vill säga ser till barnkonventionen.

Nu tänker jag dock lägga både politik och jobb åt sidan och fixa lite mat och titta på så ska det låta.

Inga kommentarer: