söndag 26 april 2009

En dag i integrationens tecken

Trots rinnande näsa och ögon blev gårdagen en bra dag. Fast rinnande näsa och ögon tröttar. Så det blev inget skrivet om den. Och det var segt i början.

Men när jag väl kom iväg så blev det bra.

Dagen började på Hässle Torg. Och marknad. Tyvärr missade jag barnen från Fjärdingskolan som uppträdde. Det får väl skyllas på min tvålflaska som i stället för att placera tvålen i handen sprutade rakt ut på min nystrukna T-shirt. Bara att byta. Och sommarkläderna är inte på plats riktigt ännu. Så det tog tid.

Nåväl. På marknaden fanns förutom alla marknadsstånden där man försökte prångla ut allehanda grejer som man inte behöver längre såt fanns polisen där. För att informera och visa sin bil och tillsammans med Högskolan i Borås rekrytera polisaspiranter. Ett bra initiativ eftersom Hässleholmen är ett invandrartätt område och det behövs människor inom polisen med annan etnisk bakgrund.

Dessutom gick många av de boende runt och frågade andra boende vad det tycker om sitt område och vad de vill förändra eller om de har några andra synpunkter på sin situation. Allt ingående i ett projekt som kallas Bärkraft. Genom intervjuerna som tecknas ned bidrar de boende med sina åsikter och idéer till att förbättra sin egen situation och sin miljö. Detta skapar delaktighet.

Delaktighet ja. Mitt nästa stopp under gårdagen var Göteborg och liberala kvinnor som hade inbjudit Maciej Zaremba, journalisten som skriver intressanta artiklar i DN om svensken och svenskheten bland annat. Han talade om vad vi menar med svenskhet. Som infödd svensk tänker vi på röda stugor och midsommarfest. Det har vi med oss sedan barndomen. När det gäller de som kommit hit från någon annan stans så är det grundlagen som är det viktigaste. Gemenskap man tar ansvar för. Han tog upp frågan om man ska ställa krav på dem som vill bli svenska medborgare. Ett prov eller test är rätt men det ska vara inkluderande och det måste finnas undantag. Jag håller med. Sedan tog han upp det med svenska språket. Hur viktigt det är med ett bra spårk. Och att man använder rätt betoning och melodi. Hur den vars eget modersmål låter argt och upprört, oavsett vad man säger, kan misstolkas om man använder sin egen betoning.

Här finns länk till en av Zarembas artiklar. Resten finns uppradade intill artikeln.

Zaremba avlöstes av en av Sharafs hjältar, killarna som jobbar mot hedersförtryck. Han förklarade hur det kommer sig att mammor kan bidra till att förskjuta och bidra till våld mot sin egen dotter. Mamman riskerar att utsättas för samma förtryck om hon visar att hon är en dålig mamma och inte kan uppfostra sin dotter. Dubbelmoralen florerar. Ett sms från en kille som bara är kompis kan vara förödande. Han påtalade också att hederskulturen blir förstärkt när man kommer till Sverige. Mycket beroende på att fadern i familjen kanske saknar arbete och förlorar sin status. Och att man ha fördomar om hur unga kvinnor lever i Sverige. Och att man vill skydda sina barn från det. Liksom fördomar om att i Sverige sätts barnen främst, sedan kvinnorna, sedan hunden och sist mannen. Hederskulturer är aldrig försvarbart men förståeligt utifrån dessa fördomar. Här gäller att de som kommer till Sverige får veta att det de tror inte är sant. Och få veta att visst är det så att föräldrar har rätt att sätta gränser men att gränserna kanske är något vidare och tolerantare i Sverige än i hemlandet. Och att det är svenska lagar och regler som gäller. Här är det förbjudet att både slå och döda barn.

Jag passade på att ta en liten promenad kring Röda Sten i Göteborg. Ett område jag knappt visste fanns. Men vilken oas nästan mitt inne i stan.

Inga kommentarer: