måndag 4 augusti 2014

Debattartikel om psykiatri

Införd i Borås tidning 31/7

Det är med förfäran som vi läser i Borås tidning om läget på psykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Det är fullständig oacceptabelt att unga människor avslutar sina liv mitt framför ögonen på personal som är satta att ta hand om dem och skydda dem. Att det saknas läkare är inte ett godtagbart skäl. Folkpartiet anser att psykiatrin måste få mer resurser i form av fler platser i sluten vård. Folkpartiet i Västra Götalandsregionen vill satsa mer pengar än den styrande rödgröna majoriteten på sjukhusen, totalt 750 mkr, varav 90 mkr till SÄS. Det är rimligt att en del av dessa pengar satsas inom psykiatrin.

Det är dock viktigt att akuta insatser kombineras med förebyggande arbete och tidiga insatser. Metoder för att identifiera orsaker till psykisk ohälsa och för att hitta riskgrupper måste utvecklas. Men det är viktigt att framhålla att alla patienter är individer och därmed måste också alla få en individuell behandling men självklart en beprövad behandling.

En långsiktig lösning på personalförsörjningen kräver att fler yrkeskategorier involveras i arbetet mot den ökande psykiska ohälsan. Satsningar på kontinuerlig kompetens- och kvalitetsutveckling för psykiatrins behandlande personal är viktigt på alla nivåer i vårdkedjan. Möjligheter att söka till andra landsting/regioner måste finnas. Anhöriga kan också vara en viktig faktor.

En särskilt utsatt grupp är unga. Det är viktigt att tidigt upptäcka unga som mår dåligt. Där är samverkan mellan skolhälsovård, primärvård och länssjukvård viktig. Ungdomsmottagningarna har en viktig roll att fylla. Folkpartiet anser att alla ungdomsmottagningar ska ligga under regionens ansvar, vilket skulle underlätta samordning mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Vi folkpartister som kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen anser att psykiatrin är en av de viktigaste frågorna att lyfta i valrörelsen. Varje människa som mår dåligt i själen måste få hjälp och stöd av sakkunnig och kompetent personal. Varje människa som tar sitt liv är ett misslyckande. Det borde vara en självklarhet och inte politik. Men eftersom det nuvarande rödgröna styret i regionen har misslyckats så blir det en politisk fråga i valet. Vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra situationen för psykiatrin på SÄS.

Anne-Marie Ekström

Patric Cerny

Johan Lepp

Kandidater till regionfullmäktige (FP)

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket bra att Folkpartiet satsar på psykisk hälsa! https://www.facebook.com/bipolarna.se?ref=hl