onsdag 3 februari 2010

Jämställdhet och alla människors lika värde

Alla människors lika värde är något som jag aldrig kan ge avkall på. Lika lite som jag kan ge avkall på att alla människor som bor i Sverige ska vara lika inför lagen. Den som bor och vistas i Sverige ska ha rätt till sin egen identitet så länge som han eller hon följer svenska lagar och regler. Att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och skyldigheter är en självklar följd av detta. Att undantag ska göras från detta på grund av kultur eller religion är inte acceptabelt.

I dagens SvD har Dilsa Demirbag-Sten skrivit en debattartikel om doktoranden Mosa Sayed som i sin doktorsavhandling vill införa sharia-lagar när det gäller arvsrätt. Det vill säga att kvinnorna ärver mindre än männen. Jag tror på ett samhälle med mångfald men att införa mångfald i lagar kan aldrig skapa ett starkt rättssamhälle. Vem avgör vem som ska följa vilken lag? Det är så absurt så det faller på sin egen orimlighet.

Däremot framhåller Demirbag-Sten å andra sidan att man också respektera andra människors rätt att gå klädd som man vill i privatlivet. Vill man av religiösa skäl bära burka ska man få göra det men också acceptera att ens övertygelse kan skapa hinder på vägen. Det kanske inte är lämpligt att vara sjuksköterska eller förskollärare iklädd i stort sett heltäckande svart klädsel och svarta vantar. Som Dilsa skriver, hon går inte in i en moské iklädd bikini. Eller för den delen går jag inte heller in i en vanlig affär med alltför lite kläder på kroppen. Även om det finns de som gör det.

Det är viktigt att behålla balansen i dessa frågor. Att svenska grundlagar som värnar alla människors lika värde ska gälla är en självklarhet. För alla. Lika väl som att man har rätt till religionsfrihet lika väl har man en skyldighet att respektera svenska lagar och regler. Här får ingen skillnad göras mellan män och kvinnor. Läs gärna hela artikeln.

Fast. Även om grundlagen slår fast att alla har lika värde så har vi inte nått riktigt ända fram när det gäller jämställdhet. En del har gjorts av den nuvarande regeringen med Nyamko Sabuni(fp) i spetsen men det behövs mer. Det är jättebra att de arbetsgrupper som jobbar med alliansens framtida politik har fått uppdrag från den grupp som jobbar med jämställdhet att hela tiden ha ett jämställdhetstänk i det förslag man tar fram. (SvD) .

De förslag till valfrihet inom det offentliga har bidragit till att fler kvinnor fått möjlighet att starta företag inom områden där flest kvinnor jobbar. Och givit fler arbetsgivare att välja på, för dem som till exempel jobbar inom vården. Med konkurrens i lönesättningen som följd. Likaså har införandet av skattereduktion av hushållsnära tjänster bidragit till att fler kvinnor fått riktiga "vita" jobb. Tidigare fanns det en utbredd svart marknad för dessa tjänster.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det låter nästan som du anser att nya invånare ska anpassa sig till svenska förhållanden?
Det luktar som en flirt med främlingsfientliga väljare.

Anonym sa...

Eller vill hon kanske värva väljare?? ;)

Men jag undrar vad som händer om 2 personer gifter sig och de är från 2 olika länder men dock svenskar....så dör den ena...VILKEN arvsrätt ska DÅ gälla????

Ang klädsel...jag skulle aldrig i mitt liv tlåta en bourkakvinna ta hand om mina kids på dagis...för vem vet vad de kan va som är därunder...en pedofil kanske???
O om nu bourka inte är förbjudet att ha men däremot så får man inet dölja facet i demonstrationer....aha! Alla kan ju ha bourka i demonstrationer då ju!!! :)

Magnus sa...

Anonym: Nu är du väl ändå ute och cyklar eller skämtar du bara? Att anse att "nya invånare" ska anpassa sig till värderingar (lagar) som att alla lika inför lagen ser jag som en SJÄLVKLARHET.

Som invandrare har man inte bara rättigheter utan även skyldigheter vilket verkar komma i skymundan. Jag trodde att man som flykting/invandrare spontant kunde känna någon form av tacksamhet och önskan om att, på ett positivt sätt, bidra till utvecklingen i det land som givit en tak över huvudet och en andra chans i livet men jag har kanske väldigt fel i detta avseende?

John F. Kennedys bevingade ord "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." är väldigt tänkvärda.

Anne-Marie, jag hoppas att ni i Folkpartiet (och resten av Alliansen) slåss för att motarbeta införandet av sharialagar och andra religiösa påhitt som är både oetiska och kriminella. Annars känner jag mig tyvärr mer eller mindre TVINGAD att rösta på Sverigedemokraterna som enda alternativ i denna fråga.

För allas bästa så måste intergrationspolitiken och förhållningssätten till främmande kulturer och traditoner upphöra att tabubeläggas. Med debatt och nya idéer kan vi vända på den negativa utvecklingen.

Janne L sa...

Det är helt sanslöst. Dilsa Demirbag-Sten tycker att vi ska avskaffa den akademiska friheten på grund av att en juridikstudent dristar sig till att skriva en doktorsavhandling om sharia och svensk lagstifning inom område internationell familjerätt.

Att det kan uppstå konflikter mellan nationella lagar på familjerättens område är väl helt självklart i globaliseringens tidevarv.

Givetvis måste vi bedriva mer och inte mindre juridisk forskning på detta område. Dilsas anklagelser om "krypskytte mot grundlagen" är ju helt befängt och oerhört ansvarslöst. Precis som sverigedemokraterna försöker hon skrämma svenska folket med att sharialagar kan införas.

Såvitt jag vet är det inte juridikdoktorander som stiftar våra lagar utan Sveriges riksdag.

Anonym sa...

Avhandlingen som diskuteras har inget att göra med vad som skrivs om den.

"Forskaren Mosa Sayed har själv i avhandlingen sagt att den ska ses som ett inlägg i den pågående debatten om det mångkulturella Sverige, men gjorde i inledningen av sin disputation tydligt klart att han inte föreslår några lagändringar, utan bara diskuterar olika möjliga tolkningar som kan göras inom de ramar som dagens lagar redan medger.
[...]
Mosa Sayed förordar ett mer mångkulturellt synsätt i de här tolkningarna. I sin förlängning kan det få till följd att Islamisk arvsrätt, där bland annat en dotter får hälten så stort arv som en son, kan tillämpas. Det här kan endast bli aktuellt om den som efterlämnar sig ett arv inte är svensk medborgare eller har dubbelt medborgarskap, och frågan uppstår om vilket lands lagar som ska tillämpas."

Inte en enda lagändring föreslås och inget införande av Sharia-lagar på något sätt.

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=1009617,00.html?

Anonym sa...

@Janne L
Det är inte alls omöjligt att islamister förr eller senare kommer att kräva att svensk lag anpassas efter det "mångkulturella" samhället.

Det har redan skett i Storbritannien. Så det är inte bara "skrämseltaktik" det är ett reellt hot. Särskilt i Sverige där kritiskt tänkande inom det mångkulturella området inte tillhör normen. I sin iver att vara världens moralpolis så ifrågasätts ingenting.

/Pentti