fredag 19 februari 2010

Inte mycket nytt

Att läsa sossarnas debattartikel (DN)om den framtida integrationspolitiken är intressant. Förutom förslaget att alla kommuner ska ta emot flyktingar så är det mesta andra likt det förslag till mottagning som är på gång nu från den nuvarande regeringen. Individuell svenskundervisning, större ansvar för Arbetsförmedlingen (kritiserat från vänsterhåll), ankomstboende. Att även anhöriga ska få introduktion och språkundervisning kan också bli aktuellt eftersom det finns med i en utredning om hur introduktionen ska se ut.

I Borås kan det bli aktuellt långt tidigare. Integrationsgruppen tänker lägga en motion om att detta ska ses över. Väntar bara på besked från s. Men med förslaget i artikeln så lär man väl inte kunna säga nej till det.

Satsning på barnen och deras rätt till modersmålsundervisning är heller inget nytt. Är till och med på gång i Borås.

Att alla ska ta sitt ansvar är heller inget nytt. Däremot tror jag inte att alla kommuner ska ensamt bygga upp en organisation för mottagning. Idag kan det bli det en alldeles för stor belastning för en liten kommun. I stället tror jag att flera kommuner kan samverka. I någon kommun finns det jobb och i en annan bostad. Denna slags samverkan är redan på gång bland Sjuhärads kommuner.

Varför genomförde inte sossarna detta när man satt vid makten under en himlans massa år?