söndag 13 september 2009

Val om en vecka och om ett år

Söndagsmorgon och utvilad och solen skiner. En bra dag för att sitta inne och jobba ! Ja jag måste. Men kan inte låta bli att kolla inte lite på nätet om det har hänt något.

En ny opinionsundersökning förstås. (SvD, GP)Två positiva saker. Fp går framåt några tiondelar (men fortfarande alldeles för låg nivå) och sd hamnar utanför. Men oppositionen leder fortfarande tyvärr.

Men som jag alltid brukar skriva. Det är den 20 september 2010 som gäller. Även om forskare hänvisar till historisk statistik om hur regering som sitter vid makten förlorar i nästkommande val. Men det hinner hända mycket än. Vilket jag innerligt hoppas och tror. Jag tror inte på ett rödgrönt alternativ.

För hur ska tre så olika partier komma fram till ett gemensamt program. Det finns massor av punkter där olikheterna är enorma. Skolan. Där sossarna ändå närmat sig en folkpartistisk syn med kunskap och utvärdering i fokus. Medan vänsterpartiet inte vill ha betyg alls. Mp är väl närmare v:s linje. Vänsterpartiet är helt mot valfrihet inom välfärdsområdet som att äldre får välja vem som ska sköta deras hemtjänst eller att barn och föräldrar kan välja skola. Medan mp är för i rätt stor utsträckning i alla fall. Sossarna är i det fallet tudelade. Till och med inom Södra Älvsborgs valkrets. Läs mer om välfärdsföretagande i J P Linders krönika i SvD .

Men för att gå vidare i artikelfloran på nätet så kanske det inte spelar så stor roll hur vi ute i landet tycker. Enligt SvD så är det ändå Stockholmarna som avgör valet eftersom dessa är lättrörliga mellan de olika blocken. Men just nu behöver vi inte oroa oss då . I Stockholm klarar fp och m att styra på egen hand enligt en undersökning för några veckor sedan (DN).

Det är säkert så att stockholmsväljarna har betydelse. Men det får inte bli så att väljare ute i landet glöms bort och politiken utformas för att locka lättrörliga Stockholmare. Det måste kännas viktigt både för de som ställer upp som kandidater i valet och för väljarna att valet gäller hur hela Sverige ska styras. Det finns trots allt cirka 7 miljoner människor som bor utanför Stockholm och Stockholms län. Inte alla röstberättigade förstås men man kan fråga sig om drygt en femtedel av befolkningen ska sätta ribban för resten.

Innan det är dags för riksdags- region- och kommunval nästa år så är det nästa söndag val till Svenska kyrkans olika församlingar för dem som är medlemmar i densamma.

Kyrkan ska inte vara partipolitiserad. Folkpartiet ställer inte upp som parti men det finns många folkpartister som är aktiva inom kyrkan och då blev det natturligt att dessa bildade ett nätverk som heter Folkpartister i svenska kyrkan, förkortat FISK. FISK står för en liberal syn även inom kyrkan.

Däremot finns det andra grupperingar som har en mer gammaldags syn på kyrkan med olika beteckningar beroende var i landet. De som gärna skulle vilja få framgång är sverigedemokraterna som ser kyrkovalet som ett avstamp inför nästa års val!!!! (DN) Jag har skrivit tidigare om sd:s kyrkoprogram som andas främlingsfientlighet. Att se till alla människors lika värde och hjälpa människor i nöd är väl ett grundläggande kristet budskap.

Till sist kan jag bara inte låta bli att kommentera GAIS-"supportrarnas" beteende mot fotbollsspelaren James Keene igår innan matchen Elfsborg-GAIS. När man tänder eldar och kissar på huset så har man gått över gränsen. Jag ser det som ett hemfridsbrott och jag tycker att det är synd att ingen polisanmälan gjorts. Samhället måste sätta stopp för sådana här fasoner och ingripa när de händer. Jag vet inte om kännbara straff hjälper men att bara skriva om en sådan här händelser räcker inte för att ge fotbollen tillbaka till dem som är intresserade av fotboll och inte bråk. (SvD, DN)

4 kommentarer:

Eddie Vivenius sa...

Du skriver bl.a.:"Kyrkan ska inte vara partipolitiserad." Det tycker inte jag heller.

Vidare:"Folkpartiet ställer inte upp som parti men det finns många folkpartister som är aktiva inom kyrkan och då blev det natturligt att dessa bildade ett nätverk som heter Folkpartister i svenska kyrkan, förkortat FISK."

Partiledaren och prästsonen LARS OHLY Vänsterpartiet svarar i diverse tidningsintervjuer: "Vi gör ingen skillnad mellan övertygade anhängare av en religion och ateister som jag. Eftersom vi egentligen inte tycker att partier ska finnas i kyrkan så har vi samlat alla vänsterpartister i Svenska kyrkan i ViSK, Vänsterpartister i Svenska kyrkan, som inte är en del av partiet"

PS agerande och svar enl. nedan ledde till att vi hösten 2004 bytte namn till Vänstern i Svenska kyrkan, beslut om det togs i kyrkostyrelsen.

"Information från PS-mötet 24/9-04

Partistyrelsen beslutade att Vänsterpartiet inte kandiderar i några val inom Svenska kyrkan och att partibeteckningen Vänsterpartiet heller inte får användas av kyrkopolitiskt aktiva som partibeteckning i val inom Svenska kyrkan

Ställningstagande:På statskyrkotiden, dvs. före 2000, deltog många partiorganisationer i kyrkovalen, något som inte var orimligt med tanke på att kyrkan då var en offentlig myndighet, låt vara med betydande självständighet. Det är fortfarande många vänsterpartister som lägger ned mycket tid och bra arbete i olika verksamheter inom Svenska kyrkan och vid senaste kyrkovalet, efter skilsmässan från staten, medgav partistyrelsen att partibeteckningen Vänsterpartiet fick användas. Redan då var dock det lämpliga i detta ifrågasatt med tanke på att Svenska kyrkan blivit en privaträttslig förening utan offentliga uppgifter (bortsett från begravningsverksamheten i de flesta kommuner).

Frågan behandlades på kongressen 2002, som beslutade:Att uppdra till partistyrelsen att utreda frågan om användandet av beteckningen vänsterpartiet i kyrkovalen samt att tillsammans med det nuvarande religiösa nätverket undersöka möjligheten att bilda ett särskilt valförbund att motionerna D 10 – 12 därmed anses besvarade.

Verkställande utskottet föreslår partistyrelsen att besluta att vänsterpartiet inte deltar till valet i Svenska kyrkan och att vi heller inte ”lånar ut” partinamnet till kyrkopolitiskt aktiva partikamrater. Vi bör heller inte som parti delta i namninsamlingar i syfte att registrera ett kyrkopolitiskt parti eller uppmana distrikt och partiföreningar att delta i valet. Vi bör inte heller bistå med administrativt stöd eller sköta det kyrkliga nätverkets ekonomi m.m. Däremot kan partikansliet naturligtvis förmedla frågor som handlar om kyrkovalet till det kyrkliga nätverket. Kyrkan är skild från staten och det finns inte längre någon anledning för Vänsterpartiet att ställa upp i kyrkovalen. Det finns behov av att markera att kyrkovalet är skilt från partiets övriga arbete och av att det inte är en angelägenhet för hela partiet. Vi bör inte bidra till att ge Svenska kyrkan en särställning jämfört med andra samfund. Det är viktigt att Vänsterpartiet som parti behandlar alla religioner, kyrkor och sammanslutningar på ett likartat sätt.

Samtidigt är det självfallet värdefullt att vänsterpartister deltar aktivt i andra organisationers arbete och där verkar för partiets värderingar och mål i de former som är lämpliga. Det är därför att föredra att det bildas ett fristående förbund eller valsammanslutning bestående av kyrkopolitiskt intresserade vänsterpartister eller en bredare vänster som hanterar de kyrkopolitiska frågorna och som sköter valarbete och kandidatur inför det kommande kyrkovalet. Vi vill också peka på möjligheten att ta med partibeteckning efter vänsterpartisters namn på valsedeln.

Partistyrelsens beslut bör gälla samtliga val inom Svenska kyrkan, alltså även stifts- och församlingsvalen. Eftersom ställningstagandet är principiellt grundat är det olämpligt om partiet agerar olika i olika kyrkliga val."

Patrik, Ängelholm sa...

"Att se till alla människors lika värde och hjälpa människor i nöd är väl ett grundläggande kristet budskap."

Det låter väl bra? Visa på en enda punkt att SD strider mot det, så skall jag låta bli att rösta på dem den 20 sep

Anne-Marie Ekström sa...

Till Patrik i Ängelholm.
Att inte ha respekt för andras åsikter och religioner och påstå att svenska folket genomgått stort lidande för att människor från andra kulturer finns här tycker inte jag är att se till alla människors lika värde. Att inte hjälpa människor som flytt och som är livrädda för att återvända till sitt hemland hänger inte heller ihop med det kristna budskapet. Jag är alltid lika förvånad hur sverigedemokraterna alltid kritiserar det svenska samhället och myndigheter men aldrig kan ens antyda att Migrationsverket skulle kunna göra fel. Jag skulle kunna utveckla än mer men hinner inte just nu.

Patrik, Ängelholm sa...

"Att inte ha respekt för andras åsikter och religioner"

Vilka åsikter, förutom religioner, skulle det handla om? Är det att framföra kritik som du menar är att visa bristande respekt? Och som därmed visar att man inte ser till alla människors lika värde?

I vilken dager ställer det då dig som kritiserar SD? Eller menar du att vissa åsikter/religioner skall få kritiseras, men inte andra?

"och påstå att svenska folket genomgått stort lidande för att människor från andra kulturer finns här"

SD's politik handlar om att skuldbelägga riksdagspartiernas våldsamt falerade invandrings- och integrationspolitik. Det försöker ni riksdagspartister alltid vinkla över på att SD skulle skylla på enskilda människor. Fel. Och fruktansvärt fegt. Det är en retorik som går ut på att skrämma och hetsa - allt för att försöka undkomma debatt om er egen falerade politik!

"Att inte hjälpa människor som flytt och som är livrädda för att återvända till sitt hemland hänger inte heller ihop med det kristna budskapet."

Nu är ju inte SD's uppfattning att Sverige inte skall hjälpa folk i nöd, utan att det skett och fortsätter ske på fel sätt.

"men aldrig kan ens antyda att Migrationsverket skulle kunna göra fel."

Jag vet nog inget verk som får så mycket skäll av SD-sympatisörer, som Migrationsverket.