onsdag 16 september 2009

Kvinnors företagande i regeringsförklaringen

Igår öppnades riksdagen för sista gången den här mandatperioden. Ett hett politiskt år väntar med slutdatum valdagen den 19 september 2010. Vad som väntar från regeringens sida klargjordes i regeringsförklaringen. (DN, SvD)En hel del har redan offentliggjorts.

Något som intresserare mig särskilt är bland annat att insatserna för kvinnors företagande ska förlängas ett år, vilket är välkommet. Arbetet med att stötta kvinnors företagande har i många fall inte kommit igång förrän ett och ett halvt år gått från det att den tidigare treårssatsningen startade. Det projekt jag själv jobbar med, QVIM, har fått rejäl fart först det sista året. Det krävs alltid en startsträcka och det vore olyckligt om projektet tvingades sluta just när man börjar se resultat.

För att det ger resultat är jag övertygad om . Självklart borde det inte behövas extra satsningar för kvinnors företagande. Det är i grunden ingen skillnad oavsett om det är en man eller kvinna som driver företaget. Men som läget ser ut idag där endast en tredjedel av dem som startar företag är kvinnor och endast var fjärde företagare är en kvinna så behövs det synliggöras att även kvinnor är ämnade som företagsledare. Det behövs förebilder och synliggörande av kvinnors företagande. "Kan hon så kan väl jag"

Det jag sett hittills, senast igår kväll, är att de aktiviteter som anordnas i QVIM-projektet skapar nya affärsmöjligheter och samverkan. Och nya affärsmöjligheter skapar tillväxt.

Gynnsamt för kvinnors företagande är också de förslag som antyds i regeringsförklaringen att förbättra företagares sociala trygghet och göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande. Jag tror att just dessa punkter är särskilt avgörande för kvinnor. Att regeringen dessutom aviserar andra kostnadsminskningar för företagare i form av lägre egenavgifter bidrar till att öka möjligheterna för fler att starta företag, både män och kvinnor. (SvD) Enligt uppgifter i media ska detta presenteras på lördag. Bara att vänta och se.


Inga kommentarer: