tisdag 8 september 2009

Jämställdhet återigen

Nu kan jag inte hålla mig längre. Nu måste jag kommentera rubriken på en debattartikel i Dagens Industri. "Fler kvinnor i styrelserna – ett hot mot kompetensen". Dagens bottennapp skulle jag vilja påstå i rubrikväg. Riktigt så illa som att kvinnor inte skulle besitta kompetens är det inte, om man läser artikeln. (DI) Där hänvisas till att dagens styrelser i högre grad behöver specialistkompetens, inte högre andel kvinnor bara för att det är kvinnor.

Jag är inte heller för kvotering för kvoterandets egen skull. Jag tror dock att det finns kvinnor som skulle kunna platsa i en styrelse med sin kompetens men inte blir insläppta där för att männen väljer sina likar, det vill säga andra män. I DI-artikeln hänvisas till alla egenskaper man ska ha och att man måste lägga mycket tid på styrelsearbetet. Precis som om kvinnor inte skulle kunna ha egenskaperna eller ha tid att ägna sig åt styrelsearbete. De har väl en man som kan sköta markservicen. Artikeln lockar också till sig en hel del kommentarer från män som i princip tycker synd om sig själva för att de skulle bli förfördelade om man inför kvotering.

Det finns mycket "gubbigt" inom näringslivet. Det behövs onekligen fler kvinnor på högre poster och i styrelser. Men många har det inte lätt att ta sig fram. Därför behövs det fler kvinnor som satsar på teknik. I den mansdominerande industrivärlden handlar det mycket om teknik. Det behövs fler kvinnor som startar och driver företag. Och det behövs framför allt ändrade attityder när det gäller kvinnors möjligheter att inta chefspositioner. För att det finns kompetenta kvinnor det är sant och jag hade hoppats att vi kommit lite längre när det gäller jämställdheten.

Även om det finns vissa så kallade klädkoder på vissa arbetsplatser så får en kvinna i Sverige gå klädd som hon vill. I Sudan däremot är det förbjudet för kvinnor att bära långbyxor. Den som trotsar lagen kan få spöstraff eller fängelse. (SvD) Och det är männen som bestämmer. Kvinnorna i Sudan har lite längre kvar än svenska kvinnor för att komma närmare jämställdhet mellan könen. Men det är frustrerande att vi inte kommit längre, varken i Sverige eller övriga världen för att kvinnor ska behandlas på ett värdigt och likvärdigt sätt.

Inga kommentarer: