tisdag 29 juli 2008

Information i stället för operation

Jag är för ett samhälle där alla människor får plats. Och där kulturer möts. Men de som bor här ska själva leva det liv de vill leva. Så länge som man följer gemensamma lagar och regler. Jag kan inte acceptera att flickor tvingas göra operativa ingrepp för att tillfredsställa föräldrar och släkt. Så att släktens så kallade "heder" ska anses bevarad.

Unga flickor står på kö för att få sin "mödomshinna" (som egentligen inte existerar) reparerad. (SvD, Jag förstår flickorna som är rädda att kanske råka ut för repressalier och så kallat hedersvåld om de inte kan uppvisa blod på lakanet efter bröllopsnatten. Men att sjukvården utför sådana här ingrepp är definitivt ingen välgärning. Det bara vidmakthåller gamla och förlegade sedvänjor. (SvD)

I stället för att gå till botten med orsakerna till problemet och få människor att ändra uppfattning, genom att till exempel informera och om vilka regler som gäller i Sverige, så täpper man till (i ordets rätta bemärkelse) verkningarna av problemet i stället.

Det är oerhört viktigt att sådana här frågor tas upp i introduktionskurser och i återkommande föräldrautbildningar. Det är mycket känsliga frågor för många människor från andra kulturer så det måste göras med varsamhet.

Numera lever vi i ett ganska jämställt samhälle. Men det har inte alltid varit det här heller. Det är inte så länge sedan som mannen var husets herre. Och som det även här krävdes blod på lakanet efter bröllopsnatten.

Jag har samlat på mig några rådgivningsböcker från olika årtionden under 1900-talet som speglar männens och kvinnornas roller.

1913 står det i "Illustrerad handbok för hemmet" hur kvinnan ska uppträda mot husets herre. Hon får inte vara för uppmärksam utan ska med ordning i hemmet och tyst och stilla sörja för att hans berättigade fordringar uppfyllas. Hon får inte vara härsklysten och ålägga mannen med tystnad genom en befallande blick då avkläder hon sig kvinnans vackraste prydnad , den försynthet, som nästan alltid är parad med behaget. Hon ska respektera honom som familjens överhuvud. Hon får inte heller ha städnings- och skurmani. MM.

1921 skrev Henrik Berg i sin läkarbok att det endast är äkta makar som har rätt att utföra sexuellt umgänge. Och då bara en till två gånger i månaden. Förutom när det föreligger en rad andra hinder som till exempel kroppslig uttröttning.

I "Mannens bok" från 1946 ställer en av författarna frågor till mannen. Bland annat dessa.

Är ni intelligenshögfärdig? Besvarar ni varje fråga från er vetgiriga men kanske på vissa områden lite okunniga hustru med axelryckningar och föraktfulla ord? Gör ni er löjlig över er hustrus okunnighet i andras närvaro? Låter ni henne någon gång få rätt då hon har rätt, fast det är påkostande för er manliga stolthet?

Intressant läsning och vi kanske ska ha med oss vår historia innan vi dömer andra människor alltför hårt. Jag undrar ibland om det är de förhållanden jag nämnt som Sd vill gå tillbaka till. Om man läser deras program så finns det vissa likheter. I så fall förstår jag inte deras kritik till att en del familjer kräver att flickor ska vara oskulder när de gifter sig. Men det är en annan fråga.

Jag tycker inte heller att det är ok att reparera "mödomshinnan" för att hjälpa flickorna. Det är ingen lösning på sikt. Det bara lindrar symtomen.

I Sverige måste det vara tillåtet för alla, både flickor och pojkar, att få leva det liv de själva vill.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket JÄVLA PK-dravel. Det som artikeln handlar om har aldrig hänt i Sverige förut. Detta är importerat från efterblivna länder i Afrika/Mellanöstern.

Vad är det för jävla snömos du skriver?

"Jag är för ett samhälle där alla människor får plats."

"I Sverige måste det vara tillåtet för alla, både flickor och pojkar, att få leva det liv de själva vill."

Anonym sa...

Tja Anne-Marie då var vi där igen. Vi skall alltså 2008 "förstå" beroende på att vi själva en gång varit så usla (gäller självfallet bara svensk män). Du säger att du inte tycker "mödomsåterskapning" är OK? Nähä. Men ändå skall vi i din värld visa förståelse. Jahaja. För i annat fall, Anne-Marie, då väntar ju att få smaka på din folkpartistiska rasistbila som du gömmer bakom ryggen. Åsså pratar vi inte mer om det.

Anonym sa...

Alla är vi trötta på Islam.

From Sweden with Grief sa...

Ofattbart att en politiker förminskar detta förfärande problem, jag fick en chock! Välkommen att läsa min blogg Hedersrelaterat våld finns som länk från min blogg som visas här.

Det handlar ofta om liv och död för dessa kvinnor, vi har haft en annorlunda syn på kvinnor mycket länge i Sverige. Det finns samnordisk forskning på detta, och jag har visat på en del av den på bloggen.
Dessutom skriks det väldigt ofta rasism om skolor och andra instanser som kommer i kontakt med unga och deras familjer vill sätta in "sedelärande insatser", man ska minsann inte lära folk hur vi vill ha det i Sverige, det är rasism. Mödravården får smyga in på skolhälsovården på vissa invandrartäta områden för att kunna skydda dessa flickor undan en graviditet och kanske ett hedersmord. Inte ens barnavårdscentraler tar sitt ansvar som jag anser att de borde!Med mera, med mera!

När ska politikerna sätta ner foten och verkligen hjälpa dessa utsatta flickor? Det finns enorma behov, det måste Socialstyrelsen informerat om så att även en politiker i periferin klarar av att ta till sig hur problemet ser ut, och att dessa inte sällan lever under en annan lagstiftning än den svenska, ofta sharia-lagen. Det har funnits en sharia-domstol i Rosengård i tolv år, som styr och ställer i folks liv, främst vad gäller sexualitet och samlevnad.

Du får gärna maila mig så ska jag berätta det jag kan om detta, tala med ansvariga gynläkare, eller tala med Kickis som i praktiken lever med detta problem, likaväl som andra kvinnor som vill stöda och hjälpa dessa unga. Vi är många runt om i landet som sliter hårt för dessa!

Anne-Marie Ekström sa...

Svar i huvudsak till UltraV. Om du tror att jag inte tar problemet på allvar så har du missuppfattat mig. Jag tycker att det är lika förfärande som du tycker. Det trodde jag framgick av mitt blogginlägg men jag kanske inte använder lika uppskruvat språk som är vanligt i bloggvärlden. Och jag menar att man måste gå till roten med det onda. Att ge information om vad som gäller. Det är okunskapen som måste bort. Sedan att det är en känslig fråga. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag brukar försöka tänka tvärtom. Det vill säga hur skulle jag reagera om jag tvingades till något som går tvärtemot vad jag blivit uppväxt med.
Att jag tog med lite historia var inte för att förminska problemet men att berätta att vi har inte varit så mycket bättre själva. Att kvinnor drog vanära över släkten och blev utstötta när de fick utomäktenskapliga barn. Det var inte så ruskigt länge sedan. Särskilt bland strängt religiösa kretsar.

Mattias J sa...

Anne-Marie, du kommer att få din önskan uppfylld dvs ett samhälle där "kulturer möts". Om 20 år är det dock sharia och hederskultur som gäller för om inte folkmajoriteten så iallafall näst intill. Ditt inlägg andas naivitet så till den milda grad att man storknar. Vi får skörda vad ni i Riksdagen sått.