måndag 4 juni 2012

Vill egentligen inte säga vad var det jag sa.

Jag tycker inte om att säga “Vad var det jag sa?” men det verkar som om jag blir tvungen.

När Stadsdel Väster utan konsekvensanalyser lade ner skolan på Norrby var jag kritisk. Av olika orsaker. Skolan hade många barn med invandrarbakgrund. Och särskilda behov av att få stöd med bland annat svenska språket. Vid nedläggningen splittrades den kompetens som fanns just på att möta barn med annan bakgrund.

Tanken kanske var god att utländska barn ska möta svenska barn. Och på så sätt blir barnen integrerade. Men så enkelt är det inte. Jag tror man totalt glömde bort barnen och deras behov.

Jag tror att man skulle försökt behålla skolan även om det var av ekonomiska skäl skolan lades ned. För det var det verkliga skälet. Jag tror att man kanske hittat en annan lösning om man tagit med personal och föräldrar i att ta fram en konsekvensanalys. Och då inte bara i Norrbyskolan utan också i de skolor som skulle ta emot.

Borås måste bli bättre på att ha med barnkonventionen i sitt arbete.

Radio Sjuhärad rapporterar om detta.

Inga kommentarer: