tisdag 3 april 2012

Ställ inte nattis och bra demensvård mot varandra

Har funderat hela dagen på BT:s ledare idag. Den handlade om bemanning inom demensvården. Självklart ska behovet styra verksamheten. Och självklart ska kommunen prioritera kärnverksamheter. Men när ledarartikeln ställer nattöppna förskolor mot bemanning på demensboenden. Och raljant pratar om att friska föräldrar och friska barn kan få klara sig utan nattdagis. Då blir jag förundrad.

Är det så att föräldrar lämnar sina barn på nattdagis på pin kiv? Är det inte så att man behöver nattdagis för att ingen kan vara hemma och passa barnen. För att föräldern eller föräldrarna jobbar. Det kan väl till och med vara så att de som ska jobba på demensboende på natten behöver någon som tar hand om barnen. Alla har inte farmor och mormor. Alternativet till ett nattdagis kan vara arbetslöshet för personen i fråga och kostnader för samhället i form av försörjningsstöd. Att lämna bort barnen på natten är inte någon optimal lösning men bättre än att inte kunna försörja sig och barnen.

Vet inte heller om jag kan hålla med om att idrottshallar ska få stå tillbaka. Idrottshallar fyller en viktig social funktion. Idrottsverksamhet bland unga är oerhört viktig. Det handlar om att unga ska ha något att göra. Inom idrottsrörelsen lär man sig demokrati. Dessutom så får barn och ungdomar röra på sig. Vilket på sikt medverkar till en bättre hälsa. Som på sikt sparar pengar till samhället.

Som sagt. Visst ska kommunen prioritera och använda skattepengarna optimalt. Jag hade önskat att vi diskuterat vår egen äldreomsorg i stället för Carema när vi hade vårt eget budgetmöte. Hur vi ska få pengarna att räcka till en bra omsorg. Och tänk om vi skippat alla stadsdelar i stället för att ha kvar tre och i stället gjort IMG_0455facknämnder. Nog för att jag tror att det hade blivit en effektivare organisation. Och Folkpartiet var ju det parti som stod emot längst.

Nu sovdags. En liten sommarbild. Längta kan man ju.

Inga kommentarer: