måndag 16 april 2012

Positiv kooperativ dag

Idag har Coompanion Sjuhärad haft årsstämma och jag fick nytt förtroende som ordförande. Innan stämman anordnade vi Kooperativa dagen där några kooperativ fick möjlighet att berätta om sin verksamhet. Intressanta verksamheter presenterades. Alltifrån jobb mot dataspelmissbruk till samverkan kring mat.

Jag tror alla upplevde dagen som positiv. Och nästa år kommer nog ännu fler.

I år har FN utlyst det kooperativa året. Ordet kooperativ väcker nog inte enbart positiva känslor hos en del. Ordet kanske förknippas med kollektivism och socialism. Men det handlar egentligen om att vara delaktig. Att vara med och påverka som medlem.

Ett kooperativt företag innebär både delaktighet och demokrati och möjlighet för de som äger det kooperativet att växa som människa. Socialliberalt så det förslår. Och onekligen är det roligare att dela framgång med någon annan och lättare att klara av en motgång om man är flera.

Att samverka ligger i tiden och 1+1 blir ofta mer än 2. Antingen det handlar om att tillsammans starta ett företag eller att flera företag går samman för att hitta mer kunder och mer verksamhet.

För det får man inte glömma det handlar om tillväxt. Och hållbar sådan.

Men nu är det dags för sängen. I morgon tidig kurs och sedan till Stockholm.

Inga kommentarer: