måndag 1 augusti 2011

Och så var det då det där med jämn fördelning

Ännu en härlig sommarkväll. Efter två dagar vid havet och en dag i Borås djurpark i sol är jag rätt mör. Och ständigt har det funnits ett gäng barn runtomkring. Men en härlig tillvaro. Så mycket skrivande struts   har inte blivit av de senaste så nu får det bli några rader. Med bilder från Borås djurpark.

Snart sätter både politik och jobb igång. Om några veckor äger höstens första kommunfullmäktige rum. Kurser som jag ska hålla är på gång. Plus lite annat hemarbete. Om exakt en månad får Borås besök av kungaparet. Eftersom jag är med i planeringsarbetet så blir det en del möten inför besöket. BT har nu presenterat gästlistan till lunchen. Och konstaterat att det är flest män som är bjudna. Vilket också avspeglar sig i rubriken. (Ok. Ska inte föreslå en annan rubrik.) Men precis som sägs i artikeln är gästerna indelade i flera grupper och det har råkat bli en ojämn fördelning mellan kvinnor och mängiraffer. Eftersom det är fler män som varit inblandade i projektet. När det gäller kommunens representanter så är fördelningen rätt ok. De som tillhör gruppen näringsliv är den som står för den mest ojämnställda fördelningen mellan män och kvinnor. Kanske inte förvånande eftersom fler män är företagsledare. Men ger en tankeställare om hur viktigt det är att få fler kvinnor som startar och driver företag. Så fick jag in det också.

Går då  snabbt över till nästa fråga om jämn fördelning. Folkpartietsdjurparksvarg jämställdhetsgrupp har tagit fram ett förslag till jämställdhetsprogram som ska tas vid Folkpartiets landsmöte i höst. Bland annat finns i förslaget till program ett förslag att man ska kvotera in kvinnor till kommunala bolagsstyrelser. Kommenteras i BT.

Visst är det viktigt med en jämn könsfördelning i alla beslutande församlingar. Inte bara i bolag. Lika viktigt vore det att få en jämnare fördelning inte bara för platser i “vanliga” nämnder utan också “betydelsefulla” poster. Men jag tror inte på kvotering. Utbildning och information och bra förebilder tror jag är ett bättre koncept. Sedan har jag svårt att se hur det rent konkret ska gå till att kvotera in personer. Nämnder och styrelser utses ju efter ett val och på något sätt förhandlas fram poster mellan partierna. Risken finns väl att kompetenta personer inte får något uppdrag över huvud taget om han eller hon inte får den nominerad platsen. Och vem ska i sista änden besluta vilka som ska sitta i styrelsen?

Jag har också fått kommentaren från dem som jobbar i ett kommunalt bolag att varför ska styrelseledamöter bara tillsättas politiskt. Det kanske borde finnas experter med. Ytterligare ett argument till att jag, och Folkpartiet, är tveksamma till kommunala bolag över huvud taget. Och att ett bolag som Borås Elnät ska subventionera Borås Djurpark. Apropå dagens besök och infogade bilder.

För att återgå till de kommunala bolagsstyrelserna. Jag tror inte att de som engagerar sig politiskt i första hand vill sitta i en bolagsstyrelse utan i en nämnd. Någon raljerar i en kommentar till artikeln att det inte skulle finnas några kompetenta kvinnor i Borås som skulle kunna sitta i bolagsstyrelser. Jag tror, vet, att det finns många kompetenta kvinnor men dessa återfinns inom andra nämnder där man har möjlighet att driva politik. Det gör man inte i en bolagsstyrelse. Därför valde bland annat jag bort en styrelseplats.

Det finns åtskilligt mer att göra när det gäller jämställdhet både inom näringslivet och inom politiken. Inom politiken är det åtminstone en jämn könsfördelning på pappret. Sedan finns det nog en del som kan göras för en jämnare fördelning på de betydelsefullaste posterna. Och som sagt inom de kommunala bolagen. Men utbildning och stimulans tror jag mer på än kvotering.

Inga kommentarer: