torsdag 18 augusti 2011

En hektisk dag

Egentligen så hinner jag inte det här. Om två timmar börjar ett inspirationsmöte inför framtagandet av Vision 2025 för Borås. Ska bli intressant att lyssna till Peter Öhrn som är inspiratör även om jag misstänker att en del av det han ska säga sa han också vid ett seminarium i Visby under Almedalsveckan. Fast egentligen borde vi kanske sätta Vision 2021. 2021 firar Borås liksom Göteborg 400 år. Och vad jag vet är Göteborg redan igång med planerna för firandet.

Hoppas att också kvällens kommunfullmäktige blir lika inspirerande och spännande. Risken finns väl att det kan bli lite långt. Förmodligen kommer Centrum för flerspråkigt lärande att diskuteras. Alla partier är överens förutom SD. De senare vill överhuvudtaget inte göra något som kan främja integrationen. Hur man ska lära sig svenska om man inte har möjlighet att delta i språkutbildning, vare sig det gäller vuxna eller barn som det handlar om i detta fallet. Centrum för flerspråkigt lärande är en gemensam resurs för kommunen där nyanlända barn och unga slussas in i skolan. Där finns också modersmålslärarna organiserade. Mer finns att läsa här.

En annan intressant fråga är tillgång till skolskjuts för dem som väljer en annan skola än “hemmaskolan”. Detta har också belysts i dagens BT. I nya skollagen står det att man kan få skolskjuts till en annan skola om det inte resulterar i ekonomiska svårigheter. Dvs. De som redan idag har skolskjuts kan välja skola medans alla andra inte kan det. De som idag väljer en annan skola får ordna skjuts själv. Många kan göra det utan problem eftersom föräldrarna har råd att köpa busskort eller föräldrarna kan skjutsa. Men det finns många barn, vars föräldrar kanske saknar både bil och ekonomiska resurser. De saknar fortfarande valfriheten. Alla borde ha samma möjligheter att välja skola. Antingen det är en kommunal skola i någon annan kommundel eller en fristående skola.

En annan fråga som är viktig är den som handlar om att kommunen i alla ärenden som rör barn, vilket jag anser egentligen är alla ärenden, ska göra barnkonsekvensanalyser. Tror inte att det blir någon längre diskussion i frågan. Men som sagt det är oerhört viktigt att beslut som fattas har utrett hur barnen påverkas. Om man hade gjort en barnkonsekvensanalys innan beslutet fattades om att lägga ner Norrbyskolan så kanske beslutet blivit ett annat. Inte säkert men man hade ändå haft mer kunskap kring eventuella konsekvenser.

Det är bara att hoppas för allas skull att det nu blir bra. I det här fallet ser jag helst att jag slipper säga vad var det jag sa. Enligt BT har omplaneringar fått göras i all hast på de skolor dit barnen flyttas men med duktiga lärare kommer det förhoppningsvis att gå bra. Och också att föräldrarna hittar till barnens nya skolor.

Risken är att en uppbyggd kompetens just för barn med utländsk bakgrund splittras. Lärare och rektor har ju inte varit inblandad i diskussionerna vilket också är anmärkningsvärt. För att knyta an till ett annat ärende i kvällens fullmäktige, personalpolitiska riktlinjer. Var fanns det egna ansvaret, delaktigheten och inflytandet över sin arbetssituation för lärarna?

Nu är det bäst att jag slutar. Planera resten av dagen och IMG_1363morgondagen då det bär av till Stockholm och seminarium om fullmäktiges uppgifter tillsammans med övriga i presidiet i Borås och andra fullmäktigepresidier från de 22 största kommunerna i Sverige. Det ska bli kul med seminariet men hur i hela friden ska jag vakna. Särskilt om det blir ett långt fullmäktige ikväll. Och så är det ju frågan om tåget kommer fram i tid. Min statistik det senaste året är ca 50/50.

1 kommentar:

Martin Nilsson sa...

Trollius chinensis? Mycket vackrare än gårdagens röda... ;)