torsdag 11 augusti 2011

Förtroendevalda–skänk en timmas arvode till Afrika

I morse i Gomorron Sverige var Milla och hennes bror och berättade om hur de startat “Bullhjälpen” för Afrikas horn. (ABC)

Hon hade sett de svältande barnen i Afrika och startade försäljning av bullar utanför varuhus. Vinsten går sedan till Radiohjälpen. “Bullhjälpen” har också spritt sig till fler platser.

“Bullhjälpen” finns också på Facebook. Och på blogg.

Det här inslaget var så välgörande. Idag när så mycket hat och förnedring sprids på nätet ställer barn upp för sina medmänniskor. Det finns hopp om framtiden.

Men så började jag fundera vad jag själv kunde göra. Självklart ge pengar till någon av hjälporganisationerna. Men pusha också på andra. Eftersom det inte är förenligt med lagen att kommuner skänker pengar så kan inte det göras även om viljan finns. (SR) Men enskilda ledamöter kan göra det.

Många kommunfullmäktige och region/landstingsfullmäktige har snart sitt första sammanträde för hösten. Jag tror att de allra flesta får någon form av arvode. Varför inte då följa uppmaningen från en av många hjälporganisationer att arbeta en timme för Afrikas horn? Det vill säga sätta in motsvarande arvodet för en timma (åtminstone) på någon av hjälporganisationernas postgirokonton. Exempelvis Radiohjälpen 901950-6, Läkare utan gränser, 90 06 03-2, Röda korset, 900 800-4, Rädda Barnen, 902003-3, Unicef, 90 20 01-7. 

Detta är självklart frivilligt och var och en gör sin egen inbetalning.

Kan barnen så borde också vi som är förtroendevalda kunna göra en liten insats.

Inga kommentarer: