måndag 7 februari 2011

Motionen som inte behövdes–eller?

Barnen är vår framtid. Men alltför ofta kommer barn i kläm. Det är många barn som far illa i dagens Sverige. Det handlar både om barn som har föräldrar som inte kan ta hand om dem på ett bra sätt av olika orsaker och barn som har flytt från krig eller annan förföljelse.

Vi vuxna ser ofta till oss själva och vad som är bäst för oss, inte vad som är bäst ur barns perspektiv.

Även om svenska lagar hänvisar till barnkonventionen så tas inte alltid hänsyn till denna. Det är dags att göra barnkonventionen till lag. Något som folkpartiet driver. I den gångna valrörelsen förespråkade jag också, förutom att barnkonventionen skulle bli svensk lag, att Borås skulle införa en lokal Barnombudsman. Som ser till att barns aspekter också tas hänsyn till i alla beslut som kommunen fattar.

I och med att Borås stad har blivit årets Ungdomskommun har fokus satts på barn och unga. Väldigt positivt.

Innan jag hunnit skriva min tänkta motion om att inrätta en lokal barnombudsman kommer kommunstyrelsen idag att att fatta  beslut om att inrätta en projektanställning som barnrättsstrateg under ett år. Barnrättsstrategen är tänkt att jobba för att barn ska få mer inflytande. Det är jättebra.

Jag hoppas att det inte bara handlar om att planera lekplatser eller andra frågor där barn är direkt berörda. Arbetet måste också innebära att barnaspekten finns med i alla beslut som kommunen fattar. Barnkonventionen måste alltid finnas med. Sedan är det viktigt att det inte bara blir ett projekt på ett år utan en varaktig funktion. Tiden får utvisa hur det blir. Annars kommer det en motion till kommunfullmäktige. Men barnrättsstrategen är ett stort steg på vägen.

Inga kommentarer: