lördag 26 februari 2011

Hyresproblem och framtidens kollektivtrafik

Veckorna springer fram. En fördel är att för varje dag är vi en dag närmare våren med påskliljor, vitsippor och syrener. SPA52639

En fördel med kyla och blåst är att det blir en del gjort inomhus. När solen värmer är det svårt att sitta inne. Kurser ska förberedas och Excel-kalkyler justeras. Och ny verksamhetsledare ska anställas på Coompanion liksom att lokaler för Coompanion ska fixas.

Fortfarande är det ingen som vill ta på sig ansvaret att Coompanion måste flytta ur sina lokaler i Espira-huset någon dag. Så snart som möjligt är det fastställda datumet. Och när är det. Och vart. Espira, som är hyresvärd och som har fått pengar av Sjuhärads kommunalförbund för att avveckla sin verksamhet i huset anser inte att det är deras ansvar. IBAB som äger fastigheten ser det inte som sitt problem. Kommunalförbundet anser det inte som sitt ansvar. Stiftelsen sitter själva kvar trots ansvaret för soppan. Sitter kvar gör Coompanion också tills någon kastar ut oss.

I den gångna veckan har det också varit kommunfullmäktigemöte. Nu visade det sig för första gången att det rödgröna styret fick backa i två ärenden. Dels handlade det om att måla gator för att markera konfliktpunkter mellan bilar och oskyddade trafíkanter dels om att utreda förutsättningarna för en tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik. juni 2010 139Svar på två motioner.

Alla partier, förutom SD, har tidigare varit positiva till en sådan utredning. Efter en presentation från en förstudie kan konstateras att visst är det möjligt att införa spårvagnar men det är ingen miljövinst och det kostar mycket pengar. Därför sa folkpartiet och de övriga allianspartierna nej till fortsatt utredning. I förslaget fanns inte heller någon uppskattad kostnad för utredningen.

De rödgröna begärde då återremiss av ärendet med motivet att utreda framtidens kollektivtrafik. Inte bara spårvagnar. En återremiss ska motiveras men jag är mycket fundersam om man verkligen kan skicka tillbaka ett ärende till ytterligare beredning med ett helt annat innehåll än som fanns i det ursprungliga ärendet. Enligt mitt sätt att se är det ett helt nytt förslag som inte är berett. Innan man fattar beslut i ett ärende i kommunfullmäktige måste det vara berett av någon nämnd IMG_0455eller styrelse. Fast jag är lite osäker om det gäller också återremiss. Något som måste kollas. Om vi har fattat ett olagligt beslut.

Därmed inte sagt att jag inte vill ha en utredning om framtidens kollektivtrafik men ärendet måste gå rätta vägar.

Kanske dags att förbereda en Access-kurs.

Inga kommentarer: